Catalunya viu l'episodi més greu de sequera dels darrers anys per l'absència de pluges abundants que ha fet buidar els principals embassaments. Som en una situació crítica i això ha fet que passem de l'estat d'excepcionalitat al de preemergència. Entre totes i tots hem de contribuir a fer un consum d'aigua solidari i corresponsable, per generar un estalvi col·lectiu que equilibri les reserves actuals a Catalunya. Hem de complir amb les petites accions diàries per no malbaratar aigua i a complir amb les restriccions i prohibicions que ens marca la Generalitat.

L'Ajuntament de Terrassa i l'empresa municipal TAIGUA han impulsat una nova campanya informativa apel·lant al civisme i la responsabilitat, amb el lema «L'aigua s'acaba, tanca l'aixeta» per fomentar l'estalvi d'aigua a les cases, comerços i empreses, i també als edificis i equipaments municipals i als parcs i jardins públics.

L'aigua que ens arriba a Terrassa i els municipis veïns, com Matadepera, Ullastrell i Viladecavalls, prové principalment del sistema Ter-Llobregat, que engloba diferents embassaments, com el de Sau, Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells. Amb tot, l'aigua que arriba a la ciutat prové en un 80% del riu Llobregat; un 12% dels pous i la xarxa de mines de Terrassa i la resta es compra a l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL). L'estat del conjunt de les seves reserves és l'indicador que utilitza l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per fer el seguiment i estat de la sequera.

Terrassa compta amb un Pla d'emergència en situacions de sequera que planifica i concreta les mesures a emprendre quan s'activa cadascuna de les fases d'alerta per sequera. El Pla avalua l'estat de les reserves i fonts pròpies d'abastament; fa un seguiment del control de l'aigua de les fonts de subministrament, com també estableix mecanismes de control i vigilància i la posada en marxa campanyes de conscienciació social i d'estalvi d'aigua, entre altres mesures.Abans d'aquest pla, Terrassa disposava d'un pla de contingència que es va elaborar per una situació excepcional, com va ser la gran sequera de 2008, en què no va ploure durant 16 mesos, i que ja contenia mesures importants i que són la base del pla actual.

Més informació: 

Mesures en situació de pre emergència

Algunes de les restriccions actuals són:

Piscines

 • No es poden omplir les piscines dels habitatges unifamiliars.
 • Es pot fer el primer ompliment de les piscines d'ús públic i també de les d'ús privat comunitàries, si són de nova construcció o si s'han fet obres de rehabilitació.
 • Es poden reomplir parcialment totes les piscines, sempre que tinguin instal.lat un sistema de recirculació de l'aigua.
 • No es poden omplir piscines desmuntables.
 • Es poden omplir i reomplir les piscines desmuntables instal.lades a centres educatius, amb capacitat de menys de 500l.

Reg de jardins i zones verdes

 • Està prohibit regar. Només es podrà fer per garantir la supervivència d'arbres i plantes si es fa amb sistema gota a gota o regadora, i en l'horari de 20 a 8h.
 • El reg de gespa queda prohibit en tots els casos. Només es poden regar mínimament els camps destinats a la pràctica federada d'esport, sense superar la dotacioó màxima de 200 m3/ha/mes.

Neteja

 • Es prohibeix la neteja, amb aigua potable, de carrers, claveguerams, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o privats.
 • Es prohibeix la utilització d'aigua per eliminar la pols o i matèria en suspensió a l'aire.
 • Només es poden netejar els vehicles als establiments comercials dedicats a aquesta activitat, sempre que tinguin sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d'aquests, només es poden netejar  vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula, utilitzant esponja i galleda.

Fonts i similars

 • No es poden omplir les fonts ornamentals, els llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua.

Granges d'animals

 • L'ús d'aigua en granges procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte.

Pujar

5 estats de sequera

L'ACA defineix cinc escenaris o estats de sequera, representats per cinc colors i per a cadascun d'ells determina mesures graduals per reduir el consum d'aigua:

Estat o escenari de normalitat.Estat o escenari de prealerta.Estat o escenari d'alerta.Estat o escenari d'excepcionalitatEstat o escenari d'emergència.

Campanya en estat d'excepcionalitat

L'Ajuntament de Terrassa i l'empresa municipal TAIGUA es van adherir a la campanya "La pluja no la controles, l'aixeta sí", impulsada per la Generalitat, per fomentar l'estalvi d'aigua a les cases, comerços i empreses, i també als edificis i equipaments municipals i als parcs i jardins públics.

Per ampliar i reforçar la difusió d'aquests missatges, l'Ajuntament i TAIGUA va iniciar una campanya informativa, repartint cartells informatius als habitatges, comerços, equipaments... i també díptics específics, adreçats a les urbanitzacions. A méses van s'instal·lar estands informatius ,  a diferents punts de la ciutat on informadores ambientals van explicar la situació d'escassetat d'aigua i repartiran díptics amb consells i suggeriments d'estalvi.  

Campanya informativa:

Materials per descarregar

Cartell A3Flyer amb consells d'estalvi

Pujar