Terrassa Crea 2022

La línia de subvencions Terrassa Crea va néixer per donar suport a projectes de recerca, creació i producció vinculats als àmbits de les arts i el pensament i potenciar la investigació i la producció de pràctiques artístiques contemporànies.

L'Ajuntament de Terrassa, a través del servei de Promoció i Difusió Cultural impulsa una nova convocatòria de la iniciativa de suport econòmic al sector professional artístic Terrassa Crea. Els ajuts tindran una dotació econòmica total de 120.000 euros i estan destinats a recolzar projectes d'artistes i creadors i creadores professionals, de recerca i creació vinculats als àmbits de les arts (música, arts escèniques, arts visuals, literatura) i el pensament concebuts per ser desenvolupats al terme municipal de Terrassa, o fora d'aquest en el cas que es consideri d'interès per a la projecció de la ciutat.

Termini i mecanisme per presentar sol·licituds: del 25 d'octubre al 8 de novembre de 2022 ambdós inclosos). La sol·licitud es presentarà telemàticament a través del formulari disponible a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa

Qui pot presentar-se:

  • Persones físiques o agrupacions sense personalitat jurídica que es reuneixen per fer projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran condició de beneficiaris, reuneixin les condicions que marquen les bases específiques
  • Associacions sense ànim de lucre que duguin a terme tota o una part de la seva activitat en els àmbits de les arts.
  • Cooperatives.
  • Microempreses (empreses que tinguin de 0 a 9 treballadors i un volum de vendes anual inferior a 2 milions d'euros). 

Les persones beneficiàries han de ser residents o tenir la seu a Catalunya.

Atenent a les necessitats del sector, el període de desenvolupament dels projectes presentats i que hagin estat seleccionats serà el 30 de juny de 2024.

Requisits dels projectes:

  • Projectes a realitzar en el terme municipal de Terrassa o fora d'aquest en el cas que es consideri d'interès per a la projecció exterior de la ciutat.
  • El projecte formarà part de les temporades artístiques professionals de l'Ajuntament de Terrassa o dels cicles propis del servei municipal de Promoció i Difusió Cultural.
  • El projecte haurà de respectar i observar els principis de perspectiva de gèneres, accessibilitat pel que fa a capacitats socioeconòmiques, orígens, capacitats diverses i sostenibilitat.

Els ajuts del Terrassa Crea subvencionen fins a un màxim del 70 per cent del cost del projecte presentat. Un cop acceptat l'ajut, es rebrà un 80% de l'import atorgat, mentre que el 20 per cent restant es percebrà un cop justificat el projecte i en un període màxim d'un mes desprès de la seva execució.

 

Més informació: