Terrassa Crea

El Servei de Cultura impulsa polítiques culturals basades en els drets culturals, i això implica anar més enllà del dret d'accedir a béns i serveis. La creativitat i la innovació són els àmbits principals de la nova economia, la del coneixement. Són intrínsecs al fet cultural i formen part indestriable del conjunt d'objectius de l'Ajuntament de Terrassa en matèria cultural.

Un dels objectius de la regidoria de Cultura és potenciar la investigació i la producció de pràctiques artístiques contemporànies. Així mateix, des del Servei de Cultura es considera que la riquesa d'una ciutat comença per la seva capacitat de cerca i captació de talent i d'estímul de la creativitat i la innovació artístiques.

La línia de subvencions Terrassa Crea neix per donar suport a projectes de recerca, creació i producció vinculats als àmbits de les arts i el pensament i potenciar la investigació i la producció de pràctiques artístiques contemporànies.

Import: 200.000 euros. L'import de les subvencions no ultrapassarà el 70% del cost total del projecte subvencionat.

Termini i mecanisme per presentar sol·licituds: del 9 al 28 de març (ambdós inclosos). La sol·licitud es presentarà telemàticament a través del formulari disponible a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa

Qui pot presentar-se: 

  • Persones físiques o agrupacions sense personalitat jurídica que es reuneixen per fer projectes conjunts, sempre que tots els membres reuneixin les condicions exigides en les bases específiques.
  • Associacions sense ànim de lucre que duguin a terme tota o una part de la seva activitat en els àmbits de les arts.
  • Cooperatives.
  • Les persones beneficiàries han de ser residents o tenir la seu a Catalunya.

Requisits dels projectes:

  • Projectes a realitzar en el terme municipal de Terrassa o fora d'aquest en el cas que es consideri d'interès per a la projecció exterior de la ciutat.
  • Presentació pública del projecte dins l'any natural de la concessió de l'ajut.
  • El projecte formarà part de les temporades artístiques professionals de l'Ajuntament de Terrassa o dels cicles propis del servei municipal de Promoció i Difusió Cultural.
  • El projecte haurà de respectar i observar els principis de perspectiva de gèneres, accessibilitat pel que fa a capacitats socioeconòmiques, orígens, capacitats diverses i sostenibilitat.

 

Més informació: