Façana de l'Arxiu HistòricL'Arxiu Municipal Administratiu i l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa són els dos centres existents a Terrassa que s'encarreguen de l'organització, la gestió i la conservació de la documentació pública, amb l'objectiu de permetre a les persones i les institucions l'exercici del dret a la informació i l'accés a la documentació.

L'Arxiu Municipal Administratiu coordina la producció documental de tots els organismes municipals i l'Arxiu Comarcal aplega la documentació municipal que ja no és d'ús habitual per la seva antiguitat.

L'Arxiu Comarcal conserva, a més, els fons d'arxiu cedits a la ciutat de Terrassa i la documentació històrica dels organismes públics de la comarca. D'altra banda, l'Arxiu Tobella és una Fundació privada que conserva i gestiona un ric patrimoni fotogràfic i bibliogràfic referent a la ciutat de Terrassa i el posa a disposició del públic.