Tallers

Visites

 

Conèixer l'Anella Verda

Al meu barri, cada residu al seu lloc

Sessió teòrica amb el suport d'una presentació en format PowerPoint combinada amb dinàmiques de grup qeu afavoreixin l'intercanvi d'idees i experiències. 

Objectius :

 • Crear consciència sobre la capacitat de la ciutadania en la presa de decisions sobre la qualitat de vida al seu barri
 • Aprendre a valorar les opcions de consum que impliquen una generació de residus més sostenibles
 • Vincular les actuacions individuals i col•lectives de separació de residus amb els beneficis ambientals i econòmics que reverteixen en la ciutat i en els seus habitants
 • Donar a conèixer exemples d'accions de prevenció, reutilització i separació de residus aplicades a nivell domèstic

Durada : 1 hora i 30 minuts

Pujar

 Estalviem a casa

Sessió informativa on es presenten les conseqüències que comporta el mal ús de l'energia al nostre planeta i a la nostra economia. I que podem fer, a nivell personal, per solucionar-ho.
A continuació es farà un auditoria energètica de l'aula o espai on es trobem ( consum elèctric, despesa econòmica que comporta i emissions de contaminants derivades d'aquest consum). Després es donaran les eines perquè cadascú es pugui fer una auditoria a casa seva i saber el que gasta i quines mesures pot aplicar per reduir el consum elèctric.

Objectius :

 • Aprendre com calcular el consum elèctric dels aparells
 • Saber distingir els aparells eficients
 • Conèixer les mesures per estalviar energia elèctrica a casa
 • Contribuir a un canvi de model ambiental i energètic gràcies a l'estalvi i l'eficiència

Durada : 2 hores

Pujar

Eficiència energètica

Amb l'ajuda d'un equip compost per diferents tecnologies d'il.luminació i mesuradors d'energia per comprovar el consum dels aparells elèctrics que més utilitzem, i fent uns càlculs molt senzills, es comprovarà que, amb les aparells de baix consum i uns bons hàbits d'estalvi d'energia, es poden reduir tant el consum d'energia com les emissions i també el cost econòmic.

Objectius :

 • Fomentar l'aprofitament dels recursos energètics
 • Ensenyar a mantenir el nivell de qualitat de vida emprant una quantitat menor de gas i d'electricitat

Durada : 2 hores

Pujar

Visita a la deixalleria de Can Casanovas 

Consisteix en conèixer el servei de deixalleria municipal ( ubicació, residus admissibles, horari, funcionament, bonificació taxa de residus,...).

Objectius :

 • Donar a conèixer el servei de deixalleria
 • Fomentar l'hàbit de col•laboració en la separació dels materials per poder-los aprofitar posteriorment

Durada : 2 hores. Matins de dilluns a divendres.

Pujar

Visita al Centre de Tractamet de Residus

Explicació dinàmica del destí de cada residu que generem amb suport audiovisual i visita a les instal•lacions del CTR a través d'una passarel•la aïllada i protegida.

Objectius:

 • Donar a conèixer quin és el procés que viuen els residus després de la seva recollida.
 • Sensibilitzar sobre la importància de la reducció i la correcta separació a les llars.
 • Comprendre quin és el destí i el tractament de cada tipus de residu.
 • Conèixer les instal•lacions de tractament de residus de la comarca

Durada : 2 hores i 30 minuts
Lloc de realització : Centre de tractament de residus del Vallès Occidental

Pujar

 

 

Biodiversitat a l'Anella Verda - Parc Agroforestal

L'activitat treballa els valors ecològics, econòmics i socials d'un dels espais més emblemàtics de l'Anella Verda de Terrassa, el Parc Agroforestal.

Al llarg de l' itinerari realitzarem un treball de camp per descobrir el paisatge del Parc i estudiar-ne els hàbitats més destacats: camps, boscos i torrents. Amb instrumental de mesura i claus dicotòmiques, estudiarem les condicions ambientals i la flora de cada hàbitat per adonar-nos de com aquest paisatge divers afavoreix la biodiversitat. També reflexionarem sobre la necessitat de preservar aquests espais, de com hi podem participar i de quins projectes estan previstos per millorar els seus valors ecològics (recuperar el bosc de ribera, reordenar els horts, etc.), econòmics (agricultura local, ecològica i de Km.0) i socials (xarxa de camins i equipaments, activitats).

Objectius :

 • Conèixer l'Anella Verda i copsar-la com un espai més del municipi.
 • Adonar-se dels valors ecològics, socials i econòmics del Parc Agroforestal.
 • Adquirir un actitud crítica i participativa envers la conservació del paisatge
 • Entendre i fomentar l'excursionisme responsable com a hàbit saludable.

Durada: Mig matí

Pujar

Una passejada per Bonvilar

Passejada pels entorns del Centre d'informació ambiental Bonvilar ( CIAB ), situat al sector de llevant del terme del municipi. Es recorren tres ambients diferents: el bosc públic de Can Bonvilar, el torrent de la Betzuca i l'espai agrícola dels plans de Can Canya.

El CIAB , situat a l'inici del recorregut, és l'equipament que gestiona l'itinerari. Disposa d'una sala polivalent, serveis sanitaris, estació de producció d'energia fotovoltaica i una àrea de lleure amb taules de fusta. Hi ha aparcaments per a autocars.

Objectius :

 • Donar a conèixer els valors naturals i paisatgístics d'aquest espai
 • Aprofundir en els coneixements sobre la geologia, la flora, la vegetació, la fauna i el paisatge del torrent de la Betzuca i del bosc de Can Bonvilar, dins del context de la plana del Vallès

Durada : mig dia
Lloc on es realitza : CIAB

Pujar