Afrontem el nou curs amb reptes i objectius que ja fa anys que treballem però amb energies, eines i propostes renovades que ens han d'ajudar a assolir-los millor. Us proposem tot un seguit d'activitats relacionades amb els diferents vectors ambientals amb l'objectiu de contribuir al seu coneixement i sensibilitzar els nois i noies dels diferents nivells educatius, i a la ciutadania en general, en la millora de la nostra ciutat i el seu entorn; des d'una perspectiva de respecte i amb criteris de sostenibilitat envers el nostre medi urbà i natural. 

La consolidació de la Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Terrassa (XEST) és una realitat que ja aplega 22 centres educatius. Escoles Verdes i escoles que prioritzen la sostenibilitat ambiental com un dels eixos estratègics del seu projecte educatiu treballen plegades en diversos projectes i activitats al llarg de tot el curs. 

El Programa que us presentem per al curs 2018-2019 és el resultat de la participació de moltes persones i entitats amb l'objectiu de renovar i innovar per a que estigui ajustat a les necessitats reals i interessos de l'àmbit educatiu i de l'àmbit ciutadà. S'han reforçat les activitats adreçades a conèixer l'Anella Verda de Terrassa, l'agricultura ecològica i els horts urbans, s'han ampliat les activitats relacionades amb el soroll, la contaminació atmosfèrica, el canvi climàtic i l'energia i s'ha implementat una nova modalitat que el curs passat es va iniciar, els  Projectes de Centre, que permet desenvolupar una activitat  amb una metodologia que facilita integrar l'aprenentatge de manera pràctica i continuada durant tot el curs.

El programa segueix mantenint els dos àmbits diferenciats d'actuació, l'educatiu i el de la ciutadania, per tal que pugui arribar a col•lectius i entitats més enllà de l'escola. Adaptem els continguts i les activitats en funció de l'àmbit i col•lectiu a qui s'adrecen. Esperem i desitgem que hi participin el màxim de centres educatius  i entitats, i que us siguin interessants i útils.

Aquest curs, amb l'objectiu de garantir l'oferta i el nivell del Programa, hem introduït tot un seguit de criteris que cal tenir en compte a l'hora de fer les sol•licituds de les activitats programades.

Conèixer millor el nostre entorn i prendre consciència de la necessitat que el progrés ha de ser sostenible, suposa un compromís individual i col•lectiu de tothom per una bona qualitat de vida actual i, sobretot, de cara a un futur millor per a les noves generacions. En aquest compromís les escoles i les entitats ciutadanes sempre  han estat al nostre costat, i l'educació per a la sostenibilitat ha de ser una eina estratègica fonamental, on la responsabilitat compartida sigui un fet, per les generacions actuals i futures.

Marc Armengol i Puig.
Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat