30 06 2022

Endesa retira el cablejat aeri a diferents carrers del barri de Sant Pere

Amb l'objectiu d'actualitzar la xarxa elèctrica que Endesa té a la ciutat, la companyia elèctrica està retirant la xarxa aèria de baixa tensió en diferents trams dels carrers de Ponent, de la Llibertat, de la Lluna, del Sal·lari, del Camí de Castellar i de la carretera de Matadepera ubicats, principalment, al barri de Sant Pere. Els treballs finalitzaran la primera quinzena de juliol i consisteixen a eliminar encreuaments en aeri, crear una nova línia engrapada a la façana dels edificis i retirar la línia elèctrica existent i els suports corresponents. La inversió prevista, finançada per Endesa, és de 32.500 euros.

Seguir llegint

 

21 06 2022

L'Ajuntament avança en la tramitació per ampliar l'Inventari del Patrimoni Cultural de la ciutat

El Ple d'aquest mes de juny debatrà l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal (POUM) per a ampliar l'Inventari del Patrimoni Cultural de Terrassa, un cop la comissió informativa de Territori i Sostenibilitat, celebrada avui, ha votat  a favor de la seva elevació al Ple. Amb aquesta modificació puntual es regularan les actuacions que es podran autoritzar en aquells elements que, a hores d'ara, no estan protegits per evitar, d'aquesta manera, que puguin desaparèixer. Aquest document és el pas previ a la redacció del futur Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals.

Seguir llegint

15 06 2022

La transformació de les rieres de Terrassa passa per la renaturalització i que es converteixin en espais verds i de vida

El Programa de Govern 2019-2023 introduïa tres grans objectius per al mandat en relació a les rieres de la ciutat, com ara un projecte per trencar "l'efecte barrera" de les rieres de les Arenes i del Palau, relligant tots els barris que travessen; treballar intensament per millorar el manteniment i la neteja; i minimitzar el risc d'inundació i avançar en sistemes de seguretat. Aquests tres eixos de treball s'han visualitzat aquesta tarda en l'acte «Les rieres de Terrassa: Visió i projectes de futur», celebrat al Teatre Principal, on s'ha presentat una visió de futur per un projecte que suposaria una transformació històrica per a Terrassa.

Seguir llegint

18 05 2022

La transformació del tram final del carrer de Baldrich, d'iniciativa privada, reactivarà aquest àmbit del barri del Segle XX

La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat va acordar dilluns elevar al ple ordinari d'aquest mes l'aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana (PMU) a l'àmbit del carrer de Baldrich, 240, que contempla transformar l'antic teixit industrial en desús en una nova zona residencial.La promoció correspon a la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), com a propietària majoritària. Es tracta, doncs, d'una transformació d'iniciativa privada que després d'anys d'espera pot finalment iniciar la seva tramitació administrativa.

Seguir llegint

22 04 2022

Dilluns comencen les obres d'urbanització al carrer de Baldrich, vinculades al Pla de Millora de l'antiga fàbrica Sala i Badrinas

Les obres d'urbanització del Pla de Millora l'antiga fàbrica Sala i Badrinas s'ubiquen al sector urbà situat al barri del Segle XX, delimitats al nord pel carrer de Prim, a l'est per la carretera de Rubí, al sud pel carrer de Lepant i a l'oest pel carrer de Baldrich. Un cop ja s'han efectuat gran part de les feines d'enderroc a l'interior de l'àmbit de l'antiga fàbrica Sala i Badrinas, i s'ha realitzat part de la urbanització interna del sector, el proper dilluns, 25 d'abril es començaran a executar les obres de l'entorn d'aquest sector urbà. Concretament, s'iniciaran els treballs d'urbanització del carrer de Baldrich, entre els vials de Prim i de Lepant.

Seguir llegint

28 02 2022

El projecte de recuperació de la vinya i el programa de protecció del sòl no urbanitzable es presenten al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya

L'actual convocatòria del Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya (BBP) comptarà amb projectes de Terrassa, com són el de recuperació del cultiu de la vinya i el programa de protecció del sòl no urbanitzable que, en cas de ser acceptats, formaran part de les més de 300 pràctiques que poden ser consultades per tots aquells organismes interessats a millorar els serveis de la ciutadania.

Seguir llegint

 

23 02 2022

El programa d'inspecció a l'entorn natural de Terrassa va tancar el 2021 amb 26 requeriments a la propietat

Des del juliol de 2021, en què l'Ajuntament va posar en marxa el programa de sòl no urbanitzable per garantir la protecció de l'entorn natural, s'han fet més d'una cinquantena d'inspeccions que han derivat en l'obertura de 26 requeriments a la propietat per construccions sense llicència, per construccions en mal estat, per l'acumulació de residus o usos indeguts. D'aquests 26 requeriments, vuit s'han fet a masies; dotze a edificacions precàries, com són horts i campaments il·legals; i sis a la neteja i retirada de tanques perimetrals i al tancament de pous. 

Seguir llegint

15 02 2022

L'Ajuntament dona a conèixer el present i futur de l'àmbit conegut com a Districte Zero en dues sessions informatives

La consulta pública sobre el Pla Director dels entorns del Vapor Albinyana que l'Ajuntament va obrir el novembre de 2021, en el qual s'emmarca tot l'àmbit conegut com a Districte Zero, té per objectiu fer una primera diagnosi i plantejar possibles estratègies per dinamitzar-lo. Aquest procés, actiu fins al juny de 2022 a la plataforma digital www.participa.terrassa.cat, contempla la celebració de dues xerrades informatives per donar a conèixer a la ciutadania el present i el futur d'aquest àmbit, que està delimitat pels carrers de la Creu Gran i de la Rasa, la Rambla d'Ègara, el passeig del Vint-i-dos de Juliol i el parc de Vallparadís.

Seguir llegint

04 02 2022

El nou carril per a bicis, vehicles de mobilitat personal i vianants entre Terrassa i Sabadell estarà enllestit a finals de l'any 2023

El carril per a bicis, vehicles de mobilitat personal (VMP) i vianants que ha d'unir els termes municipals de Terrassa i Sabadell es preveu que pugui estar enllestit a finals del proper any 2023. La Generalitat ha promogut que l'actuació, recollida al Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV), tingui finançament de Fons Europeus Next Generation.

Seguir llegint

17 12 2021

Tall temporal la nit de divendres a dissabte a l'enllaç entre la C-58 i l'avinguda del Vallès

Dia: de divendres,17, a dissabte, 18 de desembre.
Hora: des de les 22 h de divendres a les 6 h de dissabte.
Lloc: enllaç entre l'autopista C-58 i l'avinguda del Vallès

En el marc de les obres d'ampliació de l'autopista C-58, la Generalitat procedirà a pavimentar el ramal de sortida de la calçada lateral dreta de l'autopista que va a parar al costat oest de l'avinguda del Vallès, en sentit descendent, direcció Can Parellada, així com algunes franges de la calçada descendent del costat oest de l'avinguda del Vallès. 

Seguir llegint

 

29 11 2021

Endesa retira el cablejat aeri del carrer de Sant Jaume

La companyia ha retirat engunay uns 1.200 m lineals de xarxa elèctrica aèria

La companyia Endesa retirarà, des d'avui dia 29 de novembre i fins dimecres, 1 de desembre, la xarxa aèria de baixa tensió del carrer de Sant Jaume, situada en el tram entre els carrers del Puig Novell i de Topete.

Seguir llegint

25 11 2021

L'Ajuntament obre la consulta pública sobre l'avanç de l'inventari de patrimoni cultural i arquitectònic de Terrassa

L'Ajuntament està impulsant la redacció del futur nou inventari del patrimoni cultural i arquitectònic de la ciutat i convida la ciutadania, entitats i associacions a opinar a través d'una consulta pública fins el dia 15 de gener del 2022. El punt de partida és recaptar opinions per compartir visions i idees sobre els béns i elements que han de formar part de l'inventari del patrimoni cultural i arquitectònic de Terrassa, i evitar que tots aquells que tinguin algun valor, desapareguin. Es pot fer a través de la plataforma municipal, assistint a les sessions informatives programades als districtes i a través del mapa interactiu creat per a aquesta consulta.

Seguir llegint

24 11 2021

Restriccions treballs per Festes desembre, Nadal - Reis

A partir del dia 24 de desembre i fins al dia 7 de gener les autoritzacions per realitzar obres de canalització en la via pública quedaran restringides.

Per tant en aquestes dates únicament s'autoritzaran aquelles que tinguin una urgència justificada o que per la seva ubicació no interfereixi amb el pas de vianants o amb actes festius. (Polígons Industrials)

Seguir llegint

19 11 2021

L'Ajuntament obre una consulta pública per dinamitzar l'àmbit conegut com a Districte Zero

L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa un procés participatiu sobre l'àmbit conegut com a Districte Zero, situat al nord del barri del Centre, per  elaborar una primera diagnosi i possibles estratègies de desenvolupament. Aquesta consulta pública s'emmarca dins el Pla Director dels entorns del Vapor Albinyana, que està  delimitat pels carrers de la Creu Gran i de la Rasa, la rambla d'Ègara, el passeig del Vint-i-dos de Juliol i el parc de Vallparadís.

Seguir llegint

05 11 2021

L'Ajuntament concedeix la llicència d'obres per rehabilitar la masia de Can Boada del Pi

L'edifici de la masia de Can Boada del Pi, que dóna nom al barri, ja podrà ser rehabilitada després que avui l'Ajuntament hagi concedit a la propietat la llicència d'obres que permetrà la seva rehabilitació. Les obres podrien iniciar-se en el termini màxim d'un mes i el període per a l'execució dels treballs és de sis mesos. El projecte contempla la reforma estructural de tot l'edifici, la reconstrucció dels forjats interiors i també la recuperació de la façana principal, que és el seu element més distintiu. 

Seguir llegint

22 10 2021

La Junta de Govern aprova inicialment el nou projecte d'urbanització del solar del carrer del Gasòmetre, al barri del Segle XX

La Junta de Govern, celebrada avui, ha aprovat inicialment l'actualització del projecte d'urbanització del polígon d'actuació en sòl urbà del carrer del Gasómetre nº4, presentat per l'empresa Metrovacesa com a promotora i propietària majoritària dels terrenys. El projecte correspon a l'àmbit del Polígon d'Actuació PA-GAS004 i defineix les obres necessàries per a remodelar els trams dels carrers del Gasòmetre, Pare Font, Gibert i Roger de Llúria, així com els treballs per adequar l'espai comprès entre els carrers de Gibert, Roger de Llúria i Gasòmetre com a espai lliure.

Seguir llegint

22 10 2021

Es posarà en servei el nou pont sobre la riera de les Arenes i les connexions amb els ramals que connectaran l'avinguda del Vallès amb la C-58

Es posa en servei el nou pont sobre la riera de les Arenes i les connexions amb els ramals que, des d'ell o cap a ell, connectaran la calçada lateral de l'autopista C-58 amb l'avinguda del Vallès.

La Generalitat, en el marc dels treballs d'ampliació de l'autopista C-58 entre Sabadell i Terrassa, en sentit Manresa, ja ha efectuat la prova de càrrega del nou viaducte sobre la riera de les Arenes que donarà continuïtat a la calçada lateral. 

Seguir llegint

14 10 2021

Comencen els treballs d'enderroc de l'antiga fàbrica Sala i Badrinas, situada al barri del Segle XX

Avui s'han iniciat els treballs preparatoris que permetran enderrocar, a partir de dilluns, dia 25, les edificacions que hi ha a l'interior de l'antiga fàbrica Sala i Badrinas, un gran espai de 30.692 m2 de superfície, delimitat entre els carrers de Baldrich, Prim, Lepant i de la carretera de Rubí, al barri del Segle XX. La Junta de Compensació del sector, d'iniciativa privada, és l'encarregada de realitzar la transformació d'aquest àmbit. El calendari d'obres preveu enderrocar primer les naus que hi ha a l'interior d'aquesta illa, a l'espera de retirar els serveis de subministrament que hi ha a les façanes, motiu pel qual aquests primers dies no hi hauran talls de trànsit.

Seguir llegint

01 10 2021

Talls temporals a l'avinguda del Vallès amb motiu de les obres d'ampliació de la C-58

La Generalitat, en el marc dels treballs d'ampliació de l'autopista C-58 entre Sabadell i Terrassa, en sentit Manresa, ja ha construït el viaducte sobre la riera de les Arenes que ha de donar continuïtat a la calçada lateral que ja va construir i posar en servei. Per tal de poder efectuar les connexions dels ramals de l'enllaç de l'autopista amb l'avinguda del Vallès (sortides 17 i 19), així com la connexió amb el carrer Anoia haurà de portar a terme determinades operacions de demolició o d'afermat en els ramals actuals. 

Seguir llegint

26 07 2021

L'Ajuntament proposa ampliar l'inventari del patrimoni cultural fins a un total de 364 elements

El Ple ordinari de juliol va aprovar divendres, dia 24, el document d'Avanç de la Modificació puntual del POUM per ampliar l'inventari del patrimoni cultural de Terrassa, amb l'objectiu de garantir la preservació del patrimoni cultural i arquitectònic de la ciutat, com a pas previ a la redacció del futur Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals, de gran complexitat tècnica i jurídica. 

Seguir llegint

02 07 2021

L'Ajuntament inicia els tràmits per impulsar el desenvolupament de dos àmbits situats als barris de Ca n'Anglada i del Centre

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest matí, els expedients d'actuacions prèvies al canvi de modalitat d'execució del sistema de compensació bàsica pel de cooperació per a dos àmbits diferents de la ciutat: el què afecta els terrenys de l'avinguda de Barcelona, 154, situats al barri de Ca n'Anglada; i el de part de l'antiga fàbrica tèxtil Industrial Freixa (després, Filcolor), de la carretera de Montcada, 257, al barri del Centre. En aquest darrer cas, també s'inclouen les parcel·les ubicades dins l'illa delimitada pels carrers de Viveret (números 80-82), de Baldrich i de Topete. 

Seguir llegint

02 07 2021

L'Ajuntament impulsa la transformació del tram final del carrer de Baldrich, al barri del Segle XX

La reactivació urbanística del Segle XX avança en un nou sector de la zona est del barri, on ja estan en marxa altres processos de transformació com els plans de millora urbana de Navas de Tolosa, 69, i de la carretera de Rubí, 223, així com el projecte d'obres d'urbanització que desenvolupa l'espai públic del Pla de Millora Urbana de la Rambleta del Pare Alegre. 

Seguir llegint