26 07 2021

L'Ajuntament proposa ampliar l'inventari del patrimoni cultural fins a un total de 364 elements

El Ple ordinari de juliol va aprovar divendres, dia 24, el document d'Avanç de la Modificació puntual del POUM per ampliar l'inventari del patrimoni cultural de Terrassa, amb l'objectiu de garantir la preservació del patrimoni cultural i arquitectònic de la ciutat, com a pas previ a la redacció del futur Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals, de gran complexitat tècnica i jurídica. 

Seguir llegint

02 07 2021

L'Ajuntament inicia els tràmits per impulsar el desenvolupament de dos àmbits situats als barris de Ca n'Anglada i del Centre

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest matí, els expedients d'actuacions prèvies al canvi de modalitat d'execució del sistema de compensació bàsica pel de cooperació per a dos àmbits diferents de la ciutat: el què afecta els terrenys de l'avinguda de Barcelona, 154, situats al barri de Ca n'Anglada; i el de part de l'antiga fàbrica tèxtil Industrial Freixa (després, Filcolor), de la carretera de Montcada, 257, al barri del Centre. En aquest darrer cas, també s'inclouen les parcel·les ubicades dins l'illa delimitada pels carrers de Viveret (números 80-82), de Baldrich i de Topete. 

Seguir llegint

02 07 2021

L'Ajuntament impulsa la transformació del tram final del carrer de Baldrich, al barri del Segle XX

La reactivació urbanística del Segle XX avança en un nou sector de la zona est del barri, on ja estan en marxa altres processos de transformació com els plans de millora urbana de Navas de Tolosa, 69, i de la carretera de Rubí, 223, així com el projecte d'obres d'urbanització que desenvolupa l'espai públic del Pla de Millora Urbana de la Rambleta del Pare Alegre. 

Seguir llegint

18 06 2021

Prohibit fer treballs a la via pública per festes de Sant Joan i Festa Major

Sant Joan

El pròxim dijous 24 de juny, és la festivitat de Sant Joan. Per tant no es podran realitzar treballs a la via pública i les obres de canalització hauran de romandre tapades i lliures de materials del dimecres vinent dia 23 de juny i el dijous dia 24 de juny per festivitat de Sant Joan.

En aquestes dates únicament s'autoritzaran aquelles que tinguin una urgència justificada o que per la seva ubicació no interfereixi amb el pas de vianants o amb actes festius.

Festa Major de Terrassa

De la mateixa manera, el pròxim dilluns dia 5 de juliol és festa local a Terrassa.

Per tant, les obres de canalització hauran de romandre tapades i lliures de materials, no es podran realitzar treballs a la via pública a partir del divendres dia 2 de juliol fins al dimecres 7 de juliol per la festivitat local de Festa Major del municipi.

En aquestes dates únicament s'autoritzaran aquelles que tinguin una urgència justificada o que per la seva ubicació no interfereixi amb el pas de vianants o amb actes festius.

28 05 2021

L'Ajuntament permetrà que els locals comercials buits es transformin en habitatges de protecció pública o adaptats per a persones amb mobilitat reduïda

El Ple ordinari de maig ha aprovat avui la proposta que permetrà atorgar nous usos als locals comercials que estiguin buits per evitar la desertització d'alguns carrers qualificats d'eixos cívics de la ciutat. D'aquesta manera es vol aprofitar els beneficis que el teixit comercial pot aportar com a element vertebrador urbà i de cohesió social. Amb l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per a la regulació d'usos dels eixos cívics i de les parcel·les qualificades d'A2, A3 i A10 que afronten a eixos comercials, es pretén contribuir a la millora de l'activitat, evitar la proliferació de locals buits i millorar, d'aquesta manera, el paisatge urbà de la ciutat. 

Seguir llegint

05 05 2021

Comencen els treballs per descontaminar el solar del carrer del Gasòmetre

El dilluns dia 3 de maig s'han iniciat els treballs per descontaminar el solar situat al carrer del gasòmetre. Es tracta d'un total de 578 m2 de superfície, que es troben situats dins l'àmbit del Polígon d'Actuació PA-GAS004, i que corresponen al global dels diferents pous a excavar. En una primera fase, aquesta setmana es desbrossarà el terreny per fer els treballs previs a la presa de les mostres que permetran identificar el residu a tractar. Un cop analitzat, es podrà procedir a la descontaminació dels terrenys.

Seguir llegint

23 04 2021

L'Ajuntament inicia els tràmits per impulsar la creació de nous espais lliures al barri de Can Palet

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest matí les propostes relatives als expedients d'actuacions prèvies a la modificació del sistema de compensació bàsica pel de cooperació a l'àmbit de l'antiga fàbrica l'Auxiliar Estambrera i, també, per a les parcel·les del sector delimitat pels carrers de Germà Joaquim i Bages. Ambdues, situades al barri de Can Palet.

Seguir llegint

20 04 2021

El nou Pla Especial de Ca n'Amat de la Muntanya proposa una reordenació més sostenible dels usos de la finca, coherent amb el territori i l'Anella Verda

Imatge de la masia de Ca n'Amat de la MuntanyaLa Comissió de Territori i Sostenibilitat, celebrada ahir dilluns, ha acordat elevar a la consideració del Ple d'abril l'aprovació del text refós del Pla Especial de Ca n'Amat de la Muntanya (Masia Egara). Aquesta proposta recull les construccions que es poden conservar, ampliar i rehabilitar, com també els jardins que l'envolten, per convertir la finca en un establiment hoteler que complementi l'ús de restauració que ofereix actualment la Masia Egara.

Seguir llegint

22 03 2021

L'Ajuntament concreta l'ús urbanístic de dues naus del Vapor Cortès cedides a la Fundació Prodis

La Junta de Govern avui el Pla especial de canvi d'ús urbanístic per tal que dues de les naus de l'àmbit del Vapor Cortès deixin d'estar qualificades «d'altres equipaments» perquè adoptin la «d'ús d'equipaments de serveis socials». Aquest document estarà ara en un període d'exposició pública durant un mes i es trametrà a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona. Es dóna així compliment a l'acord plenari del 26 d'abril de 2019, que va aprovar la cessió gratuïta d'ús d'aquestes edificacions patrimonials a la Fundació Prodis, i que contemplava la redacció d'un Pla especial de canvi d'ús urbanístic.

Seguir llegint

19 03 2021

La transformació urbanística del barri del Segle XX avança amb l'inici de les obres al sector del carrer de Navas de Tolosa

Els processos de transformació urbana i la reconversió industrial han potenciat la possibilitat de convertir àmplies zones industrials en llocs residencials, comercials o d'equipaments. És el cas de la reactivació urbanística del barri del Segle XX i un dels objectius del Pla de Millora Urbana (PMU) de Navas de Tolosa, 69, que afecta el tram comprès entre els carrers del Pare Font i de Roger de Llúria.
Seguir llegint

26 02 2021

El Ple municipal aprova l'obertura d'un nou vial entre el carrer de Sant Pere i el passatge de Tete Montoliu

El Ple ordinari de febrer, celebrat avui, ha fet un pas més per transformar una part del Centre històric, amb l'obertura d'un nou vial entre el carrer de Sant Pere i el passatge de Tete Montoliu, i per ampliar l'illa de vianants. Amb aquesta aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l'àmbit del carrer de Sant Pere, 23-25, es defineix l'ordenació pel que fa a qualificacions, usos i volumetries, i s'incorporen alguns ajustos derivats de les indicacions fetes per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit Metropolità de Barcelona al document d'aprovació inicial, que ja va ser aprovat al ple ordinari del passat mes de maig de 2020.

Seguir llegint

05 02 2021

Aprovació definitiva de l'actualització del projecte d'urbanització de l'antiga fàbrica Sala i Badrinas

Plànol de la zona on s'aplica el projecte d'urbanització de Sala i BadrinasLa Junta de Govern celebrada avui, 5 de febrer, ha aprovat definitivament el document d'actualització del projecte d'urbanització del Pla de Millora Urbana de transformació de l'antiga fàbrica Sala i Badrinas, situada al barri del Segle XX. Aquest és el darrer tràmit administratiu necessari, per part de l'Ajuntament, perquè la Junta de Compensació del sector iniciï la transformació d'aquest gran espai degradat de la ciutat, de 30.692 m2 de superfície. La Junta de Govern va ratificar el 24 d'abril de 2020 la resolució relativa a  l'aprovació inicial de l'actualització d'aquest projecte de reurbanització, presentat per la Junta de Compensació d'aquest àmbit, i que ja va ser aprovat el 8 d'octubre de 2010. 

Seguir llegint

18 12 2020

El nou polígon Els Bellots II tindrà 94,82 ha i acollirà grans parcel·les

Plànol del polígon Els Bellots IILa sessió ordinària del Ple de desembre va acordar per unanimitat l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l'àmbit del sector d'activitats productives d'Els Bellots II, que contempla les condicions per redactar un nou pla parcial que garanteixin la seva viabilitat econòmica. L'anterior es va aprovar l'any 2005, però la crisi del 2008 va impedir el seu desenvolupament.

Seguir llegint

06 10 2020

L'oficina de l'Esponjament de Ca n'Anglada només atén amb cita prèvia

Les persones interessades a ser ateses només ho podran fer si concerten prèviament una cita a través de la web Municipal, on cal seleccionar el nom d'Oficina d'Esponjament de Ca n'Anglada.

També ho poden fer si utilitzen l'App "Sense esperes", que està disponible  tant per IOS com per Android​.  Els dubtes i consultes les poden canalitzar trucant  al telèfon  010 (informació municipal) i al 607 187 22.

Seguir llegint 

30 07 2020

La modificació puntual del POUM a l'àmbit del Vapor Ros no rep cap al·legació

El ple de juliol va aprovar  l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a l'àmbit del Vapor Ros, després de no haver rebut cap al·legació durant el període d'exposició pública, que es va obrir després que el ple de gener de 2020 acceptés l'aprovació inicial. A partir d'ara, correspon a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona resoldre l'aprovació definitiva. 

Seguir llegint

22 07 2020

L'Ajuntament impulsa la transformació del'àmbit del Vapor Cortès, situat al barri de Ca N'Aurell

La modificació puntual d'aquest Pla de Millora Urbana, d'iniciativa privada, permet la construcció de 803 habitatges, dos equipaments i nous espais lliures.

Amb l'aprovació d'aquesta figura de planejament urbanístic, l'Ajuntament impulsa la transformació d'un gran espai degradat de 70.209 m², que està situat al nord del barri de Ca n'Aurell. L'àmbit afectat comprèn el conjunt de les illes delimitades pels carrers de Josep Trueta, Pare Llaurador, Pi i Margall i Ausiàs March.

Seguir llegint

29 06 2020

Prohibit fer treballs a la via pública el dilluns de Festa Major

El dilluns, 6 de juliol, no es podran realitzar treballs a la via pública i les obres de canalització hauran d'estar tapades i lliures de materials. Només s'autoritzaran aquelles obres que tinguin caràcter d'urgència justificada i aquells treballs que, per la seva ubicació, no interfereixin amb el pas de vianants. Es manté aquesta restricció pel dilluns de Festa Major, tot i no celebrar-se els actes festius en el seu format habitual.

19 06 2020

Retirats més de 3.500 quilos de residus de les rieres de Les Arenes, Palau, Rubí i Torrent Mitger

S'ha signat el darrer conveni acordat entre l'Ajuntament i l'ACA
El confinament provocat per la Covid-19 i les pluges d'aquests darrers mesos han contribuït a la millora ecològica de les rieres i torrents que travessen el terme municipal de Terrassa, ja que hi ha més aigua i menys escombraries. També hi ha ajudat l'acció de l'equip de treball que en els darrers sis mesos (exceptuant el període de confinament) ha treballat en els plans d'ocupació, subvencionats pel SOC (Servei Públic d'Ocupació de Catalunya), destinats a la neteja de residus a les rieres.

Seguir llegint

29 05 2020

Endesa retira part del cablejat aeri del carrer de Sant Antoni

L'actuació d'Endesa forma part dels projectes per actualitzar la xarxa elèctrica que aquesta companyia té a la ciutat i contempla canviar  la xarxa de baixa tensió al carrer de Sant Antoni, en el tram comprès entre el carrer de la Creu Gran i el passeig del Comte d'Ègara.

25 05 2020

Les obres de reforma en pisos habitats es reprenen avui

El Govern espanyol permet que, amb l'inici de la Fase 1 del desconfinament progressiu de la població, es facin obres i treballs de reforma als pisos i cases que estiguin habitats. Treballadors i inquilins han de complir amb les mesures d'higiene preceptives, la distància mínima de seguretat de dos metres (o l'ús de mascareta) i cap contacte físic.

Seguir llegint 

07 05 2020

S'autorizen les obres publiques suspeses per l'estat d'alarma

Amb l'estat d'alarma decretat al març es van suspendre les obres públiques. Ara s'autoritza reprendre  tots aquells treballs que corresponen a contractes que en aquell moment estaven en fases preliminars, i van quedar posposats, o bé aquells que ja s'estaven executant i es van suspendre per les mesures de confinament.

Podeu consultar tota a informació al comunicat oficial

06 05 2020

Un nou equip d'inspecció d'obres i serveis vetllarà pel compliment de la normativa

Aquesta iniciativa, que avui s'ha posat en marxa, respon a la necessitat de donar resposta a la preocupació a la ciutadania, com també als professionals (tècnics, constructors i promotors d'obres), sobre l'execució de treballs de reforma i construcció que es poden fer durant l'estat d'alarma. Una situació, derivada de la crisi sanitària de la Covid-19, a la qual s'ha sumat la incertesa generada per les successives ordres que el Govern espanyol ha dictat en aquesta matèria.

Seguir llegint