Mitjançant un/a professional s'ofereix suport tant a la persona com a la llar.

Atenció a la persona

  • Higiene i cura del cos, alimentació, aixecar i posar al llit, canvis posturals, ajudes tècniques...
  • Control de la medicació i l'alimentació
  • Cura dels infants en casos d'absència o malaltia d'alguns dels progenitors, acompanyaments a l'escola, al bany, d'organització del lleure, seguiments de salut, ensenyar hàbits...
  • Acompanyament o suplència als serveis mèdics, gestions vàries, compres...
  • Suport als cuidadors, suplint, ajudant, motivant, proporcionant descans i alliberant de temps a la família

Atenció a la llar

  • Higiene i ordre, neteja de l'habitatge, realitzant aquelles tasques que no pot fer l'usuari o la seva família
  • Compra d'aliments, d'organització dels menjars, de preparació dels àpats...
  • Tenir cura de la roba, posar rentadores, planxar, cosir...
  • Ajut a l'administració de l'economia de la llar, a causa de la manca d'hàbits i/o de coneixements insuficients