L'Atenció Domiciliària és un conjunt de serveis que es realitzen a la pròpia llar de les persones usuàries. Polivalents i oberts a tota la població aquest servei pretén evitar, en la mesura del possible, l'internament de la població vulnerable en serveis de tipus residencial.

Què és?
Conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen a la llar de l'usuari, dirigides a proporcionar atencions personals, de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de mancança d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o problemàtiques familiars.

El SSAD està constituït per diversos serveis:

  • Ajut  a domicili: un/a professional desenvolupa accions bàsicament d'atenció a la persona i atenció a la llar
  • Teleassistència: atenció puntual i assistència ràpida en cas d'emergència, a través d'una alarma telefònica
  • Menjar a domicili: subministrament d'un àpat diari, d'acord amb la situació de la persona i de la dieta que requereixi
Documentació i informació relacionada