Antecedents

La ciutat de Terrassa està posicionada com una de les capitals de la innovació a Catalunya i a la resta d'Espanya gràcies a un treball intens i rigorós, així com d'un esperit de consens, de suma d'esforços i de capacitats al servei d'un gran objectiu de ciutat: el foment de la innovació des d'una perspectiva global i transversal.

El Pla de la Innovació de Terrassa, iniciat l'any 2007, va ser l'inici d'una estratègia municipal basada en la innovació que ens ha portat a impulsar els projectes articuladors que han convertit la nostra ciutat en un referent en aquesta matèria.

Objectius

  • Promoure la innovació a tots els sectors d'activitat: empresarial, social, salut, cultural, local
  • Reconèixer la labor realitzada per aquells que aposten per la innovació com a model integral
  • Posicionar la Terrassa innovadora arreu del territori nacional
  • Acostar la innovació a la ciutadania en general