A partir de 2020  de forma progressiva s'avança cap a l'objectiu de duplicar l'espai per a vianants a tota la ciutat i establir una zona de baixes emissions. Amb aquest objectiu es preveu reduir la contaminació i també els sorolls de la ciutat alhora que es contribueix 
a frenar el canvi climàtic, que pateix el planeta com a conseqüència de l'activitat humana.

Les àrees per a vianants són zones urbanes on la circulació de vehicles està restringida. Cal però, establir mecanismes per tal que les veines i veíns de la zona, vehicles de distribuició de mercaderies, vehicles d'emergència i persones amb mobilitat reduïda hi puguin accedir.

Accediu a tota la informació de   les noves àrees de vianants de la ciutat

Vídeo de la sessió informativa del 20 de febrer 2020: