portada_pasapasEl plànol del Pas a Pas, representa les distàncies entre 32 punts de la ciutat de Terrassa i el temps de desplaçament aproximat de recorregut entre ells. El plànol també incorpora els principals elements de mobilitat i alguns punts d'interès i generadors de mobilitat com a elements de referència. 

Les distàncies i temps a peu per la ciutat que s'indiquen al plànol són la distància real en metres i els minuts aproximats de recorregut a peu, tenint en compte que s'ha calculat una velocitat mitjana de 4,5km/h. Les línies no són proporcionals a la distància real per la qual cosa per calcular el temps aproximat a peu entre dos punts cal sumar els minuts de cada tram.

pasapas

El plànol del Pas a Pas, és un element que convida a reflexionar sobre la possibilitat real de fer els desplaçaments quotidians a peu per la ciutat, aprofitant les dimensions i la trama urbana compacta de la ciutat de Terrassa, que afavoreix aquesta opció de mobilitat, saludable, segura i sostenibe, i en ocasions més ràpida que d'altres mitjans de transport, tot i que pugui sembla el contrari.

A Terrassa, segons es recull a l'enquesta del Pla de Mobilitat del 2014, el 60% de desplaçaments interns per la ciutat es fa a peu i la distància mitjana de cada desplaçament correspon a 1.500 metres (a peu representa uns 20 minuts). El 31% dels desplaçaments interns són desplaçaments en vehicle privat i la distància mitjana és de 2.000 metres. Aquests 500 metres de diferència entre les distàncies mitjanes dels desplaçaments a peu i en vehicle privat motoritzat, fan visible el potencial de canvi modal per escollir desplaçar-se a peu, la qual cosa contribueix a adquirir hàbits saludables, ja que caminar implica realitzar activitat física. Alhora, la reducció dels desplaçaments en vehicle privat motoritzat incideix directament a millorar la qualitat de l'aire a la ciutat i a reduir els efectes de la contaminació sobre la salut de les persones.

En aquest sentit, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana fer 30 minuts d'activitat física (com, per exemple, caminar a bon pas), almenys cinc dies a la setmana, i aprofitar els propis desplaçaments quotidians n'és una bona oportunitat.