L'Ajuntament de Terrassa ha signat un conveni de col.laboració amb la Fundació Impulsa per al desenvolupament del programa d'ajuda a la Formació Professional a  la ciutat de Terrassa.

 

La Fundació Impulsa promou la igualtat d'oportunitats dels joves a través de l'acompanyament en la seva formació i el seu creixement personal. La Beca Impulsa dota als nois i noies seleccionats de recursos econòmics i humans per acompanyar el seu creixement a nivell formatiu i huma.

En concret, se'ls ofereix una beca per als estudis (entre 60 i 140 euros / mes), un ordinador (possibilitat a valorar), formació en competències transversals, i l'acompanyament d'una persona mentora de referència. Per aquest curs 2021-2022 han estat 23 joves les persones que gaudiran d'aquesta beca 

Les persones destinatàries de les beques són l'alumnat de 4rt d'ESO seleccionat pels tutors/es dels centres educatius de Terrassa, amb motivació i interès en estudiar formació professional a Terrassa o fora de Terrassa..

La presentació de sol·licituds serà del 20 de gener al 4 de febrer de 2022, s'allarga el termini al 9 de febrer.

Més informació: