La Formació Professional és un conjunt d'ensenyaments que donen a la persona la formació necessària per poder exercir de manera qualificada la professió triada, i proporciona:
  • L'adquisició de competències professionals pròpies d'un ofici determinat.
  • L'aprenentatge de l'organització i les característiques del sector professional corresponent.

La Formació Professional constitueix un sistema integrat amb dos tipus d'ofertes 

  • FP Inicial: PFI, CFGM, CFGS 
  • FP per l'ocupació: FP ocupacional i FP contínua

Des de l'any 2003 el Servei de Formació i Orientació Professional treballa per a la promoció dels estudis de Formació Professional.

Infografia amb les línees de treball del Servei i els programes que s'hi desenvolupen. (Clicant a la imatge es poden trobar els enllaços dels diferents programes) 

En aquesta secció hi ha tota la informació necessaria sobre la FP a Terrassa: