Aquest servei gestiona la secretaria tècnica del Consell de la Formació Professional de Terrassa  que és un òrgan consultiu i de participació social. És una plataforma estable de treball, fruit del consens, on participen els agents educatius, socials i econòmics de la ciutat per millorar la formació professional. Aquest consell cerca adequar l'FP a les necessitat del sistema productiu, treballar en xarxa en el marc institucional català de l'FP: Fòrum de ciutats amb consells FPCentres de Treball i l'FP Dual; promoure la mobilitat internacional i promocionar i difondre l'FP mitjançant els Premis Nous Professionals i la plataforma de difusió d'oferta formativa d'FP al Portal de TreballTerrassa

Aquest servei gestiona diversos projectes per fomentar la continuïtat formativa i inserció sociolaboral del jovent com ara : Ser jove després de l'ESO. Tutoria d'acompanyament en les transicions d'adolescents, el Pla de Transició al Treball  i suport a les beques Impulsa promogudes per la Fundació Impulsa 

Aquest servei promou l'orientació al llarg i ample de la vida . S'ofereix un servei d'orientació acadèmica i professional personalitzat que es pot sol·licitar per cita prèvia a partir dels 16 anys (Oficina: D. Formació i Orientació Professional (C. La Rasa, 24) >Tràmit: Orientació per a Formació Professional  >Professional: Orientació per Formació Professional (trucada telefònica) S'impulsa l'estratègia de ciutat Terrassa Orienta. Es coordina la Fira formativa i professional anual Terrassa Tria Futur

Aquest servei també gestiona dues beques: complement de beca complement Erasmus+ de CFGS per alumnat becat de cicle formatiu de grau superior i beques per fer FP dual de l'Ajuntament en l'àmbit de l'educació infantil.

Informació sobre la Formació Professional: Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya