En aquesta secció trobareu tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció i matrícula dels principals ensenyaments pel curs 2018-2019.

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics i per canviar de centre.

Per fer la preinscripció cal:

  • conèixer el calendari de tot el procés
  • consultar els centres i l'oferta de places escolars
  • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i la documentació necessària per justificar-los
  • presentar la sol·licitud i la documentació en els terminis establerts

Mes informació

 

PFI (Programes per a la Formació i la Inserció)

Preinscripcions als programes organitzats per centres públics o administracions locals.

Dates preinscripció: del 14 al 25 de maig del 2018

Matrícula: del 3 al 10 de setembre Preinscripció

Mes informació: Als instituts, centres i entitats que imparteixen els programes, al Departament d'Ensenyament, Informació de centres

Els PFI desenvolupats en centres privats o en altres administracions o entitats, cal adreçar-se directament als centres.

Anar a dalt

 

CFGM (cicles formatius de Grau Mitjà)

Dates preinscripcions: del 14 al 24 de maig del 2018.  Preinscripció
Matrícula: del 4 al 11 de juliol

Novetat: El procés de preinscripció es fa en un únic període. Hi ha dos fases d'admissió, la segona és exclusivament per a les sol·licituds que en el procés ordinari no van obtenir plaça i també per a les persones que, havent obtingut plaça, no es van matricular.

Anar a dalt


CFGS (cicles formatius de Grau Superior) i Arts Plàstiques i Disseny

Dates preinscripcions: del 29 de maig al 7 de juny de 2018.
Matrícula:  del 17 al 23 de juliol

 Novetat: Preinscripció electrònica, s'elimina la preinscripció en paper. Informació identificació digital per la preinscripció   Sol.licitud   idCAT mòbil  Criteris de prioritat

Anar a dalt

 

Curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà (CAM) Mes informació

Curs de preparació a les proves de Grau Mitjà  Mes informació

Curs de preparació a les proves de Grau Superior Mes informació

Dates preinscripcions:

  • Als centres de formació d'adults: del 18 al 26 de juny de 2018
  • Altres centres: del 2 al 6 de juliol de 2018

Curs de preparació per a la incorporació al Cicle Formatiu de Grau Superior (CAS)

Pendent

Anar a dalt