En aquesta secció trobareu tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció i matrícula dels principals ensenyaments pel curs 2021-2022.

Per aquest curs 2021-2022, els centres educatius com el curs passat, ofereixen "Portes obertes" de manera virtual. 

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics i per canviar de centre.

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari de tot el procés
 • consultar els centres i l'oferta de places escolars
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i la documentació necessària per justificar-los
 • presentar la sol·licitud i la documentació en els terminis establerts

Mes informació

PFI (Programes per a la Formació i la Inserció)

Preinscripcions als programes organitzats per centres públics o administracions locals.

 • Dates preinscripció: del 10 al 21 de maig       
 • Entrevista: del 10 al 28 de maig
 • Llistat alumnat admès: 6 de juliol
 • Matrícula: de l'1 al 10 de setembre Mes informació 

El procés de preinscripció al programa contempla una entrevista personal.

Mes informació: Als instituts, centres i entitats que imparteixen els programes, al Departament d'Ensenyament, Informació de centres

Els PFI desenvolupats en centres privats o en altres administracions o entitats, cal adreçar-se directament als centres.

Assignació alumnat PTT de Cuina i Fusteria 

Assignació alumnat PFI tèxtil Ins Terrassa 

Assignació alumnat PFI Santa Eulalia 

Assignació alumnat PFI La Llar 

Anar a dalt

IFE (Itinerari Formatiu Específic)

 • Dates preinscripció: del 17 al 28 de maig       
 • Llistat alumnat admès: 14 de juny 
 • Matrícula: del 28 de juny al 2 de juliol  Mes informació 

Anar a dalt

CFGM (cicles formatius de Grau Mitjà) i Arts Plàstiques i Disseny

Anar a dalt

CFGS (cicles formatius de Grau Superior) i Arts Plàstiques i Disseny

Anar a dalt

Curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà (CAM) i curs de preparació per les proves d'accès Mes informació

 • Dates preinscripcions als Centres d'Adults: del 21 al 29 de juny Mes informació 
 • Altres Centres: consultar als centres 
 • Matricula: del 2 al 10 de setembre 

Preparació per a les proves d'accès a CF de Grau Superior Mes informació

 • Dates preinscripcions als Centres d'Adults: del 21 al 29 de juny Mes informació 
 • Altres Centres: consultar als centres 
 • Matricula: del 2 al 10 de setembre 

Anar a dalt