Servei de Formació i Orientació Professional gestiona diversos projectes per fomentar la continuïtat formativa i inserció sociolaboral del jovent. Aquests programes son: Ser jove després de l'ESO. Tutoria d'acompanyament en les transicions d'adolescents, el Pla de Transició al Treball. Dona suport a l'alumat amb les beques Impulsa promogudes per la Fundació Impulsa, les beques complement Erasmus+ de CFGS. Promou l'orientació educativa a través de la Xarxa Terrassa-Orienta i d'atencions directes a la ciutadania a través de cita prèvia (Serveis Generals d'Educació > Orientació per a CF). Vetlla per difondre informacions relacionades amb la Formació Professional i l'Orientació a través de les Xarxes Socials: twitter, Instagram i Facebook, així com a través de l'e-correu. Des de l'any 2019, any de la 1a Fira d'orientació Terrassa Tria Futur, el servei d'FP, juntament amb altres serveis municipals, organitza aquesta fira.

Aquest Servei a la vegada gestiona la secretaria tècnica del Consell de la Formació Professional de Terrassa que és un òrgan consultiu i de participació social. És una plataforma estable de treball, fruit del consens, on participen els agents educatius, socials i econòmics de la ciutat per millorar la formació professional. Aquest Consell cerca adequar l'FP a les necessitat del sistema productiu, treballar en xarxa en el marc institucional català de l'FP: Fòrum de ciutats amb Consells FP, facilitar la formació en Centres de Treball i l'FP Dual, promoure la mobilitat internacional i promocionar i difondre l'FP mitjançant els Premis Nous Professionals i la plataforma de difusió d'oferta formativa d'FP al Portal de TreballTerrassa.

Informació sobre la Formació Professional: Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya