L'Ajuntament disposa de bonificacions per a l'autoconsum d'energia renovable que s'actualitzen anualment amb l'aprovació de les ordenances fiscals que detallen els requisits a complir i les condicions de les bonificacions. Per l'any 2024 es poden obtenir bonificacions dels següents impostos:

La suma total de les bonificacions atorgades en concepte de IBI, ICIO i IAE no podrà superar el 25% dels costos bonificables de la instal·lació, d'acord a la taula següent:

Bonificació per la cessió o lloguer de cobertes per autoconsum compartit:

Per incentivar l'autoconsum compartit a distància els propietaris que lloguin una coberta per aquest ús poden obtenir una bonificació de fins al 50% de la quota de l'IBI durant 5 anys amb un màxim de 5.000 €.

Com puc realitzar la sol·licitud?

La sol·licitud es pot realitzar via internet a través del tràmit:

Bonificacions i exempcions en les taxes:

L'Ajuntament disposa de bonificacions en les taxes que s'actualitzen anualment amb l'aprovació de les ordenances fiscals que detallen els requisits a complir i les condicions de les bonificacions. Per l'any 2024 es poden obtenir bonificacions de les següents taxes: