Al 2014 una branca d'arbre va provocar la mort d'un ciutadà madrileny, no feia ni dotze mesos que a la mateixa ciutat també havia mort una altra persona pel mateix motiu, i recentment encara que degut a una forta tempesta, diverses persones van patir danys greus per caiguda de branques i arbres.

Un any després, al 2015, una branca de grans dimensions ha caigut al passeig Pere III de Manresa (veure foto 1).

Precisament els plàtans del Parc de Vallparadís són dels que més cura es té a Terrassa, degut a la gran quantitat d'usuaris i per les seves mides considerables. Dos cops l'any es puja dalt de les capçades amb sistemes de trepa i es revisen i tallen totes les branques que es veuen perilloses.

Què està passant doncs?

Caiguda sobtada de branques

S'està descrivint des de fa uns anys un fenomen relativament nou, des del punt de vista de saber-ne les causes. Els americans ho descriuen com a summer limb drop, high temperature limb drop i més recentment també com a sudden branch drop, que ho podem traduir com a caiguda sobtada de branques.

Aquest final d'agost a Terrassa hem pogut constatar, amb els plàtans del Parc de Vallparadís, les caigudes sobtades d'algunes branques d'aquests arbres, Platanus x hispanica, de diàmetres entre 10 i 15 cm.

Aquestes branques presentaven un aspecte sa i aparentment sense cap patologia, però aquest trencament brusc amb un esquinçament a la base de la ruptura (veure fotos 2, 3 i 4) obeeix a aquest fenomen conegut com hem citat anteriorment per caiguda sobtada de branques.

Branca de grans dimensions caiguda al Passeig Pere III de Manresa a mitjans d'agost, foto Regió 7

Foto 1. Branca de grans dimensions caiguda al Passeig Pere III de  Manresa a mitjans d'agost (foto Regió 7)

Branca trencada a Terrassa, finals d'agost

Foto 2. Branca trencada a Terrassa, finals d'agost

Branca trencada a Terrassa, finals d'agost

Foto 3

Branca trencada a Terrassa, finals d'agost

Foto 4

Com es pot apreciar en les fotos 2,3 i 4, la branca ha fallat, trencant les fibres, però en el tall posterior no es detecta cap defecte tipus podriment, malaltia, ni problema mecànic com sí que es podia veure en la foto 1 del Passeig Pere III de Manresa.

Una de les branques caigudes al Parc de Vallparadís a finals d'agost

Foto 5 - Una de les branques caigudes al Parc de Vallparadís a finals d'agost, com es pot veure, presentava un aparent bon estat.

Aquest fet es podria explicar, tot i que no en tenim un coneixement molt cert, per una combinació d'altes temperatures a l'estiu, una baixa humitat ambiental i arbres adults de grans dimensions sense cap defecte visible.

A més, encara que no sempre, aquest fenomen es pot produir també després dels períodes secs perllongats que finalitzen en copioses pluges de tardor, fet que canvia l'estructura i el pes de les branques dels arbres de forma sobtada.

Tot i que els arbres actualment s'estan tractant d'una manera adequada per part de l'empresa local Natural i Art Jardiners, SL, adjudicatària del manteniment de l'arbrat, a partir d'ara caldrà identificar els arbres vulnerables en les èpoques de l'any que el risc és major i introduir mesures de manteniment (esporgues subtils de seguretat i controls de reg) i informatives (advertències generals via plana web de l'Ajuntament i als espais/arbrats susceptibles de patir caigudes).

L'Ajuntament de Terrassa portarà a terme a curt termini un Pla de Gestió de l'Arbrat que hauria de recollir aquestes i altres patologies que afecten els arbres de les nostres ciutats.

Alguna bibliografia sobre el fenomen:

Natividad Pajares, Llicenciada en Ciències ambientals i Enginyera Agrícola en Jardineria i Paisatgisme del Servei de Gestió de l'Espai Públic