En aquest apartat del web municipal, volem oferir una sèrie d'articles que ens apropin a l'ús i la gestió de l'espai públic. Volem que siguin uns texts divulgatius, és a dir, que siguin tècnics però a la vegada comprensibles per la ciutadania.

Creiem fermament que el treball diari que fem des del Servei i les inquietuds de les persones que convivim a Terrassa, mostrades a través dels diversos canals de comunicació ( twitter, facebook, correu electrònic, telèfon, etc..) han de tenir resposta i on millor que en un espai com aquest.

El Servei de Gestió de l'Espai Públic es cuida entre d'altres feines dels espais enjardinats de la ciutat, de la reparació de les voreres, paviments i vials públics, del manteniment de les escultures, de les àrees de jocs infantils i del mobiliari en general.

Estem oberts als vostres suggeriments per a que mitjançant una sèrie d'articles mensuals, donem resposta en la mesura del possible i dels nostres coneixements a la vostra curiositat o a les vostres inquietuds.