A Terrassa, a l'igual que en altres ciutats catalanes, hi viuen un alt percentatge de persones amb diferents orígens nacionals, ètnics, culturals, etc. Aquest fet suposa un enriquiment per a la societat en conjunt però també un seguit de reptes als que les ciutats han de donar resposta. Un d'aquests reptes té a veure amb l'augment dels discursos i les pràctiques racistes a les ciutats.

El 21 de març és el Dia Internacional contra la discriminacio racial, i és una oportunitat per evidenciar l'aposta municipal per la igualtat i la no discriminació atenent els eixos d'origen, migració i racialització. Per aquest motiu el servei ha organitzat un seguit d'activitats de sensibilització.

Programa dia internacional contra la discriminació racial

Per això s'ha considerat dur a terme la campanya "Terrassa sense Racisme" amb la voluntat de fixar aquesta diada en el calendari per visibilitzar la lluita contra la discriminació racial.

La campanya té un doble objectiu, per una banda, fer difusió del servei municipal que donen atenció a persones que són discriminades pel seu origen, en concret, el Servei d'Atenció i Denúncia per a víctimes de racisme (SAiD) i per altra, sensibilitzar i conscienciar la ciutadania sobre què és el racisme i les implicacions que té en la societat. També s'ofereix una nova adreça de correu electrònic on adreçar-se: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Si vius o veus aquesta discriminació racista, comunica-ho al SAiD"

Un del principals reptes per abordar el racisme és comptar amb dades que evidenciïn les pràctiques discriminatòries, ja que sovint aquestes situacions no es denuncien i queden invisibilitzades. Una de les causes és la manca d'informació dels serveis que atenen aquestes situacions. Amb l'objectiu de poder-hi donar resposta, s'interpel·la les persones que han patit o han estat testimonis d'una discriminació perquè arribin a exposar el seu cas, D'aquí el lema de la campanya: "Si vius o veus aquesta discriminació racista, comunica-ho al SAiD".

"Quan es discrimina per... "

No sempre és fàcil identificar el racisme ja que és un problema invisibilitzat socialment. En aquest sentit, la campanya pretén explicitar situacions o motivacions racistes perquè sigui més fàcil identificar i poder derivar els casos en el SAID.

Així les frases de la campanya se centren en les discriminacions lligades al concepte de racialització: pel color de la pell; per motius religiosos; per motius culturals; qui no ha nascut aquí; així com també en altres missatges generals contra el racisme i interpel·lant a l'acció.

"Terrassa és menys Terrassa"

Finalment, l'aposta per la igualtat i la no discriminació es resumeix en aquesta frase, la qual vol posicionar Terrassa com una ciutat igualitària. El fet que s'hi puguin donar discriminacions atempta contra la identitat i el valor intrínsec de la ciutat i la seva aposta per la igualtat.