Cita prèvia per a informació i tràmits a l'OAE
 
L'atenció presencial a l'OAE es fa únicament amb cita prèvia i de manera individualitzada. 
Podeu demanar una cita prèvia per rebre informació, assessorament i/o per fer determinats tràmits i ser atesos de forma presencial sense cues ni esperes. 

A l'OAE les persones físiques poden demanar cita prèvia per a qualsevol tràmit, però els subjectes obligats a tramitar telemàticament hauran de fer tots els tràmits per la Seu electrònica i només podran demanar cita prèvia en els següents supòsits:

Es pot sol·licitar una cita prèvia per a fer tràmits per diferents canals:

  • Trucant al 010 i presencialment a les oficines d'atenció
  • Per internet: citaprevia.terrassa.cat
  • Amb l'aplicació mòbil "Sense Esperes", que permet demanar cita prèvia des del telèfon mòbil, saber el temps aproximat d'espera que hi ha en un punt d'atenció ciutadana i demanar tanda amb fins a una hora d'anticipació.

Cita d'assessorament amb personal tècnic

Demaneu la vostra cita d'assessorament tenint en compte l'àmbit en el que voleu ser assessorats i els equips tècnics us oferiran l'atenció en relació a:

 

  • Alta d'autònoms i constitució d'empreses: per a qui estigui interessat en constituir-se com empresa i necessiti resoldre dubtes sobre l'elecció o les característiques de la forma més adequada (Treballadors autònoms o SCP; Societats de Responsabilitat Limitada (SL) o Societat Limitada Nova Empresa (SLNE), adreceu-vos al tràmit de Sol·licitud d'entrevista d'assessorament amb personal tècnic.
  • Legalització d'establiments d'Activitats: per a consultes tècniques relacionades amb les condicions i normativa tècnica que han de complir els locals, naus, instal·lacions, per desenvolupar activitats (implementació de noves activitats, traspassos, requeriments tècnics per modificacions, ampliacions, adequacions a les instal·lacions i/o mesures per l'accessibilitat...). Tramiteu la vostra sol·licitud mitjançant el tràmit de Consultes sobre normativa tècnica i/o jurídica d'activitats econòmiques.
  • Emprenedoria i economia social: per rebre ajuda per elaborar un pla d'empresa, per analitzar la viabilitat del vostre projecte, escollir la forma jurídica, per desenvolupar projectes d'economia social i cooperatives.... tramiteu la vostra sol·licitud mitjançant el tràmit de Sol·licitud del taller informatiu i/o serveis d'assessorament d'emprenedoria i economia social.

Si voleu posar en marxa un nou negoci us recomanem que prèviament assistiu al taller grupal d'emprenedoria "Vull emprendre. Per on començo?" i posteriorment demaneu la cita d'assessorament individual.