Col·lecció

 

Disposar d'una àmplia col·lecció de documents de caràcter multidisciplinar i en una gran varietat de suports, garanteix a la ciutadania l'accés a la cultura, a la informació i al coneixement.

Així doncs, la bct xarxa posa al vostre abast  materials en diversos formats, tant físics com digitals. Hi podeu trobar llibres, revistes, premsa, cinema, sèries de tv, videojocs, música, bases de dades, partitures, entre d'altres, i un fons patrimonial d'especial importància per a la nostra ciutat.

El nostre compromís és que la col·lecció de la bct xarxa sigui un reflex de la diversitat existent a la nostra ciutat. Diversitat que es reflecteix en l'origen, la llengua, la cultura, de cadascun dels individus que en conformen la població.

A través del catàleg podeu buscar dins de les nostres col·leccions, mirar les darreres novetats i fins i tot fer-nos una proposta de compra.

Per tal de gestionar correctament els recursos, hem elaborat el document Política de col·lecció de la bct xarxa, que ha estat aprovada per la Junta de Govern de l'Ajuntament de Terrassa, el novembre de 2013.

 

 

 

Consulteu totes les darreres novetats literàries de cada biblioteca de la bct xarxa:

 

Biblioteca Central de Terrassa

 

Biblioteca districte 2

 

Biblioteca districte 3

 

Biblioteca districte 4

 

Biblioteca districte 5

 

Dades de contacte de la bd6

Biblioteca districte 6

 

 

Més informació: