Els Punts Liles estan destinats a informar, sensibilitzar, denunciar i activar protocols davant de violències i d'agressions masclistes i LGTBI-fòbiques que es produeixin en espais públics, ja sigui d'oci i festius, com altres espais d'interès públic (educatius, esportius, comercials, sanitaris, etc.)

 

Formació per a entitats: 

Des del Servei de Polítiques de Gènere i el Servei LGTBI+ de l'Ajuntament de Terrassa s'han organitzat unes sessions informatives adreçades a entitats de la ciutat, per tal d'orientar-les sobre com muntar un punt lila i + en un espai públic d'oci.

La sessió s'acompanya d'una Guia de Recomanacions, que us podeu descarregar des d'aquí.

També la podeu descarregar en format de presentació (més resumit)

Aquesta iniciativa sorgeix de la necessitat de donar resposta a demandes concretes d'entitats, i també al compliment de les Propostes de Resolució aprovades en el Primer Ple de Dones de Terrassa.