Breu guia per regentar un negoci o empresa a Catalunya, assegura't que al teu establiment compliu els requisits lingüístics següents:

Si vens productes o ofereixes serveis a Catalunya, assegura't que al teu establiment compliu els requisits lingüístics següents:

  • Feu servir almenys el català en els rètols, els cartells i les senyalitzacions de caràcter fix, a les indicacions de productes amb preus, a les llistes de preus, als horaris, a les indicacions i noms de les seccions, als plafons informatius i de seguretat, etc.
  • Distribuïu, com a mínim en català, els catàlegs, les llistes de productes i serveis, i els fullets i opuscles amb preus.
  • En els bars i restaurants, també teniu les cartes i els menús almenys en català.
  • Feu almenys en català la publicitat del producte o servei amb el preu als mitjans de comunicació, web, xarxes socials, bústies, etc.
  • Podeu atendre la clientela quan se us adreça oralment i per escrit tant en català com en castellà i, a la Vall d'Aran, en aranès.
  • Teniu com a mínim en català els documents relacionats amb el cobrament (tiquets de caixa, factures, resguards de dipòsit, pressupostos, etc.) i els diferents tipus de contractes, les condicions generals i la documentació que se'n deriva.
  • Oferiu, almenys en català, l'embalatge, l'etiquetatge, les instruccions o manuals d'ús, i les informacions per al consum, l'ús i el maneig dels béns que produïu.
  • Feu servir almenys el català en les invitacions a comprar per megafonia.
  • Oferiu els convenis col·lectius de treball en la llengua oficial que acorden les parts. Si no hi ha acord, es redacten en català i castellà (i a la Vall d'Aran, en aranès) i en exemplars separats.

Si oferiu en línia productes o serveis, feu servir el català  també al web, a les xarxes socials i les aplicacions per atendre millor els clients.

Web on trobareu una guia breu sobre la normativa o els requisits lingüístics de l'àmbit comercial

Prohibició de gratuïtat en les bosses de plàstic

A partir de 28 de març de 2017 entra en vigor l'obligatorietat de pagar les bosses de plàstic de nanses a tots els comerços.

Com ja deveu saber, ha entrat en vigor l'obligatorietat de pagar les bosses de plàstic a tots els establiments comercials, en virtut de la llei 5/2017, de 28 de març de mesures fiscals administratives, financeres i del sector públic, que ha aprovat un seguit de modificacions del text refós de la Llei reguladora dels residus.

The selected web content no longer exists.