Abans i durant la celebració de l'esdeveniment

 • Porteu aigua en ampolles de plàstic. Hidrateu-vos.
 • Aneu a peu o en transport públic per arribar a les festes, amb l'objectiu de  garantir la mobilitat i evitar el col·lapse del trànsit.
 • Travesseu carrers, vies ferroviàries i carrils pels passos habilitats per fer-ho.
 • Tingueu molta cura, a les andanes de les estacions, quan hi hagi aglomeració de persones.
 • En els trens i les estacions recordeu: d'utilitzar els passos habilitats per a canviar d'andana No us apropeu al llindar de l'andana. No obstaculitzeu els recorreguts d'evacuació, ni les sortides d'emergència i no intenteu entrar o sortir dels trens després del senyal acústic de tancament de portes.
 • Amb els vostres vehicles, no estacioneu en doble fila, respecteu els guals, les voreres, els jardins i altres zones de vianants.
 • Tingueu localitzades les sortides d'emergència o les vies d'evacuació dels recorreguts i estigueu atents a les indicacions del personal de seguretat.
 • Informeu-vos a l'arribada de la localització dels serveis preventius sanitaris.
 • Si aneu acompanyats o en grup, acordeu prèviament un punt de referència per a trobar-vos, en cas que us separeu o us perdeu.
 • Si aneu amb menors d'edat porteu-los a collibè o de la mà. Estigueu pendents de la gent gran i de les persones amb discapacitats. Si trobeu un nen perdut digueu-li a la Policia Municipal. Està establert el punt de recollida a l'atri de l'Ajuntament al Raval de Montserrat.
 • Porteu la documentació al damunt. En el cas dels menors d'edat, la gent gran i els discapacitats psíquics prepareu una fitxa amb les seves dades i un telèfon de contacte, i procureu que la portin en un lloc visible, per si aquests es perden.
 • Tingueu cura dels vostres objectes personals.
 • En concentracions massives a l'exterior, si teniu la sensació d'estar atrapats o sense sortida possible, cerqueu una ubicació alternativa, en la qual pugueu trobar una via d'evacuació.
 • No pugeu a les baranes, reixes o d'altres elements inestables que puguin ser perillosos.
 • Una vegada finalitzat l'esdeveniment, abandoneu el lloc de forma ordenada, respectant l'ordre de sortida i seguint les indicacions dels serveis de seguretat. No oblideu els vostres objectes personals.
 • No conduïu cap vehicle, si heu ingerit begudes alcohòliques o no us trobeu capacitat per a la conducció, d'aquesta manera s'evita posar en risc, la vostra vida i la dels altres.

En cas d'emergència

 • Si necessiteu atenció sanitària, sol·liciteu-la en els punts d'assistència corresponents (cal estar alerta amb els llocs i motius que poden provocar accidents i col•laborar, en la mesura que es pugui, per a procurar de no ésser afectats).
 • Davant de qualsevol situació d'emergència, mantingueu la calma, truqueu al 112 i aviseu els serveis d'emergència.
 • No utilitzeu el mòbil per a fer trucades o enviament de fotos o vídeos personals, en les zones amb molta concentració de persones, per d'aquesta manera impedir el col•lapse de les línies telefòniques i, en conseqüència, facilitar la comunicació amb els serveis d'emergència.
 • Dirigiu-vos a les sortides a través dels llocs indicats i sense aturar-vos. Mai, en cap cas, torneu enrere.
 • Una vegada estigueu en una zona segura, si no trobeu el familiar, amic o persona coneguda, n'heu d'informar els serveis d'emergència.
 • Realitzeu tots els moviments de pressa, però sense córrer, sense atropellar ni empènyer els altres. Eviteu cridar, córrer o empènyer les altres persones, ja que podríeu provocar situacions molt perilloses, a causa de la gran quantitat de gent que s'hi pot haver concentrat.
 • No us atureu davant les sortides o vies d'evacuació.
 • Realitzeu l'evacuació en silenci, amb sentit de l'ordre i ajuda mútua, per evitar atropellaments i lesions, assistint els que tinguin dificultats o que caiguin.
 • En el cas que en les vies d'evacuació existeixi algun obstacle que dificulti la sortida, aparteu-lo, si és possible, de manera que no provoqui caigudes a altres persones i que no es deteriori l'objecte.
 • Mantingueu-vos units al vostre grup, encara que ja us trobeu a l'exterior en els llocs convinguts de concentració, per facilitar el control del responsable de la planta.