Cliqueu a la imatge per accedir al document.

Diòxid de nitrogen - NO2

Què és?

El diòxid de nitrogen és un gas format per dos àtoms d'oxigen i un de nitrogen. De color marronós i olor forta, és un dels elements del boirum fotoquímic i precursor de l'àcid nítric, que és un dels constituents de la pluja àcida.

D'on ve?

 • Trànsit terrestre, aeri i marítim
 • Indústria

La quantitat emesa depèn de les condicions de la combustió i de la quantitat de combustible cremat.

Com afecta la salut?

Provoca inflamació de les vies respiratòries i redueix la funció pulmonar. Una exposició prolongada fa que augmentin els símptomes de bronquitis en nens asmàtics.

Quins són els objectius de qualitat de l'aire?

No superar:  

 • 40 µg/m³ en 1 any (de mitjana) 
 • 200 µg/m³ en 1 hora (valor límit horari)
 • 400 µg/m³ en 1 hora (llindar d'alerta)

Particules PM

Què són?

Són una barreja complexa de partícules sòlides i líquides formada per un conjunt de molècules de la mateixa substància o d'altres de diferents. Es classifiquen segons el seu diàmetre aerodinàmic:

 • PM10 (diàmetres inferiors a 10 micres)
 • PM2,5 (diàmetres inferiors a 2,5 micres)
 • PM1 (diàmetres inferiors a 1 micra)

D'on vénen?

 • Trànsit
 • Indústria
 • Emissions domèstiques
 • Fonts naturals (per exemple la pols africana)

Com afecten la salut?

Una exposició crònica fa que augmenti el risc de patir malalties cardiovasculars, respiratòries i càncer de pulmó. Les de mides més petites, PM2,5 i PM1 tenen un major impacte perquè penetren fins als alvèols pulmonars.

Quins són els objectius de qualitat de l'aire?

No superar:

 • PM10 :
  • 40 µg/m³ en 1 any (de mitjana)
  • 50 µg/m³ en 24 hores (valor límit diari)
 • PM2,5 :
  • 25 µg/m³ en 1 any