31 12 2022

Suport en l'organització i entrega d'aliments

Jornada o temps de dedicació: matins. 3 dilluns de cada mes es fa la recollida, i durant aquella setmana es fa distribució i entrega d'aliments. Accions de 2 hores de durada.