El Punt del Voluntariat és un espai creat per l'Ajuntament de Terrassa i per la Taula del Voluntariat per informar, assessorar i orientar tant a les persones com a les entitats interessades en aquest àmbit. Els seus objectius són reconèixer la tasca i els valors del voluntariat i donar-hi suport. Entre altres serveis, s'ofereix acompanyament a les persones que vulguin fer voluntariat en alguna entitat, accions de formació i campanyes de foment, sensibilització i suport a les crides de voluntariat.

El Punt del Voluntariat està ubicat a l'atri de l'Ajuntament (Raval de Montserrat, 14). El seu horari d'atenció presencial al públic és dimarts i dijous de 10 a 13 h. i els dimecres de 16 a 19 h.