Si vols reemprendre agafant la gestió d'una empresa o si vols cedir la teva empresa i estàs interessat en conèixer i participar en el programa Reempresa, demana cita telemàticament o per telèfon a l'OAE.
 
En què consisteix la cita?
 
És una entrevista amb personal tècnic municipal per donar a conèixer la Reempresa, per recollir tota la informació necessària per participar i donar-vos d'alta al sistema informàtic.
 
Les entrevistes poden ser telemàtiques o presencials.
 

Amb les persones reemprenedores es determina el perfil de l'usuari com a reemprenedor, així com les seves preferències respecte a l'empresa objectiu a reemprendre.

En el cas de les empreses cedents l'objectiu principal de l'entrevista és determinar el perfil d'empresa cedent, conèixer quina és la motivació de venda, la trajectòria econòmica i professional de l'empresa, i la situació actual. Així mateix, determinar una primera oferta de cessió, i posteriorment, publicar l'anunci en la web.

La documentació a presentar si finalment es participa al programa, relativa a l'empresa cedent i en funció de la forma jurídica del titular, és la següent:
 
Empresaris individuals
  • Contracte de lloguer
  • Llicència d'activitats 
  • IRPF (model 100 o 4t trimestre dels models 130 o 131) mínim del darrer any
Societats
  • Contracte de lloguer
  • Llicència d'activitats
  • Escriptures de constitució
  • Impost de societat (model 200) mínim del darrer any