El terme divulgació fa referència a l'acte de donar a conèixer alguna cosa i, per tant, a fer-ho públic i que es propagui. Normalment, la paraula divulgació s'utilitza per fer referència al material informatiu de tipus i forma diversa que té com a objectiu principal fer que diferents temàtiques arribin a la societat en general. Temes que potser poden resultar més difícils de comprendre o no siguin gaire habituals i fer-los més assequibles per tal que puguin ser compresos per tots els públics.
 
En una ciutat universitària com Terrassa des de fa temps es treballa en la divulgació del coneixement, tant des d'entitats i associacions com des del propi ajuntament. Essencialment, aquesta divulgació es basa en dos tipus d'accions: el suport a activitats de divulgació fetes per universitats, entitats i associacions i en programes propis organitzats per l'ajuntament i adreçats a diferents públics i franges d'edat.