Educació primària

Tallers:

Visites:

Conèixer l'Anella Verda:

Conèixer el Parc Natural

Reciclem el paper

El taller de reciclatge de paper té dues modalitats:

1.- Fer paper blanc: adreçat als alumnes que elaboren paper reciclat per primer cop

2.- Aplicació de tècniques creatives: adreçat a alumnes que ja han elaborat paper reciclat i que volen aprofundir en les tècniques de treball amb paper reciclat artesà.

Adreçat a : Alumnes d'educació infantil i cicle inicial d'educació primària

Objectius :

 • Conèixer la història i la utilització del paper, com també el seu procés de fabricació
 • Fomentar l'estalvi de paper i l'ús de paper reciclat com a fet quotidià
 • Ensenyar a fer paper reciclat i les diferents tècniques creatives que s'hi poden aplicar

Durada : 1 hora i 30 minuts

Materials: L'escola ha de preparar paper vell ( preferentment folis usats) per a les dues modalitats. Per a la modalitat 2, cada alumne haurà de portar elements per decorar els fulls reciclats ( fotos de revistes, papers de colors, purpurines, punta de llapis de colors, fils, llanes, flors i fulles seques...).

Pujar

Fem joguines ecològiques

Consisteix a fer joguines a partir de deixalles. Es fabricaran cotxes, coets, nines, cases, robots...

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà d'educació primària

Objectius :

 • Conèixer la problemàtica que suposa la gran producció de deixalles
 • Conèixer la importància de la reducció, la reutilització i reciclatge de residus.

Durada : 1 hora i 30 minuts

Materials :  Cal preparar deixalles, que siguin netes i que es puguin aprofitar, com ara : cartrons de rotlles de paper de vàter i de cuina, roba vella, ampolles de plàstic ( de mides diferents),brics, capses de cartró...

Pujar

Esmorzars sostenibles

Activitat que pretén conèixer quin és l'impacte social i ambiental que generem amb l'esmorzar del grup-classe i de quina manera el podem reduir.Parlarem dels diferents ingredients  d'un esmorzar comú a través del dibuix d'un còmic, i posteriorment aprendrem a calcular la Petjada ecològica referent a l'alimentació ( tipus de dieta, origen dels aliments i residus ) i es reflexionarà sobre la  manera de disminuir-la, fent propostes i cercant alternatives conjuntament. Per últim es faran propostes per a realizar una campanya de sensibilització al centre educatiu i s'animarà als docents a dinamitzar-la amb el suport de les educadores.

Adreçat a : alumnes de cicle superior d'educació primària

Objectius:

 • Conèixer que és la petjada ecològica i aprendre a calcular-la
 • Relacionar el model de consum alimentari amb els impactes socials i ambientals
 • Identificar els canvis i alternatives possibles a introduir els esmorzars per tal de reduir la petjada ecològica
 • Elaborar una proposta de campanya d'esmorzars sostenibles a l'escola.

Durada: 1,5 hores

Material: ordinador i projector. L'aula permeti moure les taules i cadires per fer grups.

Pujar

La ciutat dels residus

L'activitat consisteix en la creació d'una ciutat amb diferents elements que es repartiran a l'alumnat. L'objectiu és conèixer el concepte de residu i els diferents espais de la ciutat on es generen. Primer, es farà una reflexió conjunta sobre què és un residu? Després, amb el suport d'una lona i diferents peces els participants muntaran la maqueta d'una ciutat (escola, casa, cafeteria, hospital, fruiteria, parc infantil i planta de reciclatge). Identificaran quins residus es generen en cada espai, a quin contenidor s'han de dipositar i en quins productes nous es poden convertir si es gestionen correctament
Adreçat a : Alumnat de segon cicle d'educació infantil (p3, p4 i p5)

Objectius:

 • Iniciar al més petits en el món de la prevenció i selecció de residus.
 • Sensibilitzar als participants sobre la gran quantitat de residus que es generen a diferents espais d'una ciutat i com separar-los correctament.
 • Identificar en quins espais es generen els residus, les diferents fraccions de la recollida selectiva i  quins productes es poden obtenir quan es reciclen.
 • Recordar la importància de la reducció, com a principal estratègia de gestió.

Durada: 1 hora

Pujar

La moda que incomoda

Durant l'activitat els participants reflexionaran sobre el model de producció i consum de roba, amb l'objectiu de conscienciar-los sobre la necessitat de repensar-lo i canviar-lo, adoptant nous hàbits de consum més sostenibles que reduixin els residus tèxtils que generem.

S'estructura en tres grans blocs:

Introducció: la roba és un tema complex, no és com qualsevol altre producte o servei que podem adquirir. Per entendre l'actual model de consum, cal tenir en compte diversos factors econòmics, socials, psicològics, etc.  També s'identificaran les diferents etapes del cicle de vida d'una peça de roba.

Models de producció (rols): aquesta és una dinàmica de treball per grups en la que, a través de la resolució de tres proves, l'alumnat identificarà els diferents models de producció de roba (multinacional, local, etc.) i els impactes socials i ambientals que se'n deriven.

Consumidors responsables:  en aquesta dinàmica, es parlarà d'aspectes de la roba des del punt de vista del consumidor i es realitzarà un joc final de preguntes i respostes per recordar la importància d'incorporar hàbits de prevenció i reutilització dels residus tèxtils.
Adreçat a:Alumnat de primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria (1r i 2n d'ESO)

Objectius:

 • Conscienciar als joves sobre els impactes ambientals i socials associats a l'actual model de producció i consum de roba.
 • Identificar les principals característiques de l'actual model de consum de roba i com ha canviat al llarg del temps.
 • Reflexionar sobre la funció social de la roba i per què es compra.
 • Incorporar hàbits de prevenció i reutilització dels residus tèxtils.​

Durada: 1,5 h

Pujar

 

Scape Room: Retorn a la Terra

La base de l'Escape Room és un futur incert, on el consumisme i el materialisme han portat a l'esgotament dels recursos naturals, la gana i desnutrició de la societat occidental, que ha de permetre als participants prendre consciència sobre la necessitat de fer un consum responsable i de separar i reciclar els residus que generem, i com a premissa imprescindible per poder sortir de la sala de joc havent resolt els enigmes relacionats amb la gestió dels residus. L'activitat es realitza per un grup classe que a la vegada s'organitzarà en 4 grups de treball. L'escape es muntarà en un espai ampli del centre educatiu. La ubicació serà fixa i seran els grups classe participants els què aniran rotant. Es recomana programar els diferents grups classe el mateix dia, en horaris consecutius.

Objectius :

 • Oferir una activitat educativa per a infants i joves basada en un joc d'escapament però amb el fil conductor de la recollida selectiva i la prevenció de residus a escala local i global mitjançant la gamificació.
 • Valorar la importància de la correcta separació en origen i el benefici que s'obté del reciclatge dels residus
 • Fomentar el treball en grup i la participació activa de l'alumnat.

Adreçat a : Alumnes d'educació primària i ESO.

Durada: 1 hora per grup classe.

Pujar

Som els nous compostaires!

L'activitat s'adreça a l'alumnat de cicle mitjà i superior que comencen aquest any a fer compostatge. Durant la sessió es dóna a conèixer el cicle de la matèria orgànica i el procés d'autocompostatge. A més, aprendran a nivell teòric i pràctic com fer un bon manteniment i seguiment del compostador per obtenir un adob de qualitat.

L'activitat es divideix en  dos parts:

Primera part (50 min): sessió a l'aula en la què les explicacions de l'educador/a ambiental es combinen amb diferents dinàmiques participatives que tenen per objectiu conèixer el procés de compostatge, els paràmetres físics que el regulen i quins passos s'han de seguir per fer un bon manteniment del compostador.

Segona part (30 min):

En el cas del format presencial correspon a la part pràctica en la que s'avalua l'estat del compostador del centre i es realitza una dinàmica per posar en pràctica els continguts treballats en la primera part. Els alumnes aprendran in situ com realitzar les tasques de manteniment i seguiment del compostador.

En el cas del format en línia es realitzaran unes dinàmiques participatives per conèixer les eines i tasques de manteniment del compostador que hauran de realitzar al llarg del curs i es mostraran diferent compostadors reals per analitzar el seu estat i debatre si és correcte o no. En cas de no ser correcte, es proposarà entre tots, com solucionar-ho.

El temps de realització de les dinàmiques previstes és variable en funció del ritme de treball del grup

Es posarà a disposició del docent de referència una fitxa d'activitats complementàries per donar continuïtat a l'activitat de manera autònoma.

Adreçat a: Alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària.​

Objectius:

 • Capacitar a l'alumnat perquè facin un bon ús del compostador, coneixent els principals aspectes físics i les condicions necessàries per fer un bon compost.
 • Conèixer el cicle de la matèria orgànica i el procés d'autocompostatge.
 • Saber valorar la importància de la correcta separació en origen i el benefici que s'obté del reciclatge de la matèria orgànica.
 • Fomentar el treball en grup i la participació activa de l'alumnat.

Durada: 1,5 h

Pujar

Seguim fent compostatge

L'activitat s'adreça als alumnes que comencen aquest any a fer compostatge i que ja han realitzat la sessió 1 (Som els nous compostaires) i ja porten un temps realitzant les tasques de manteniment i seguiment del compostador.

Aquesta sessió es planteja com una activitat de seguiment per comprovar in situ que el compostador del centre funciona correctament i reforçar els aspectes clau sobre el cicle de la matèria orgànica, el procés de compostatge i la importància de participar activament en la separació de residus, especialment, dels orgànics.

L'activitat es divideix en dos parts:

Primera part (45 min): el taller s'inicia visitant amb el grup classe el compostador. Es realitzaran les tasques de manteniment i seguiment del compostador i es valorarà el seu estat.

Segona part (45 min): es realitza a l'aula i a través d'un joc de grans dimensions, els alumnes dividits per grups hauran de superar proves i preguntes relacionades amb el cicle de la matèria orgànica, el procés de compostatge i la separació de residus domèstics. Aquesta dinàmica permet reforçar els aspectes clau treballats en la primera part i ampliar-ne els coneixements d'una manera divertida
Adreçat a: Alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària.​

Objectius:

 • Preparar l'alumnat perquè facin un bon ús del compostador, coneixent els principals aspectes físics i les condicions necessàries per fer un bon compost.
 • Conèixer el cicle de la matèria orgànica i el procés d'autocompostatge.
 • Valorar la importància de la correcta separació en origen i el benefici que s'obté del reciclatge de la matèria orgànica
 • Fomentar el treball en grup i la participació activa de l'alumnat.

Durada : 1,5 h

Pujar

El menjar no és per llençar (menjador)

Prèviament a la realització de l'activitat s'enviarà al docent de referència l'enllaç per accedir a l'activitat virtual. Serà una connexió en directe amb un educador/a ambiental que dinamitzarà l'activitat.

L'educadora/a realitzarà una breu  presentació teòrica per explicar què és el malbaratament alimentari, causes, conseqüències, etc.

A continuació es realitzaran unes dinàmiques participatives per diferenciar residus orgànics, inorgànics i aliments malbaratats i es farà el joc "Em llences o em menges" de manera conjunta amb tot el grup classe per identificar quines accions quotidianes fomenten o redueixen el malbaratament alimentari en els diferents passos de la cadena alimentària: hort, mercat, cuina i al plat.

Es posarà a disposició del docent de referència una fitxa d'activitats complementàries per donar continuïtat a l'activitat de manera autònoma.

Material de suport: 
L'activitat és virtual per tant és necessari que a l'aula del grup participant disposi d'un ordinador amb connexió a internet, pantalla gran, altaveus, micròfon i càmera per facilitar la interacció de l'educador/a amb el grup a través de la pantalla.

Material a càrrec de: 
El centre ha de disposar d' ordinador amb connexió a internet, pantalla gran, altaveus, micròfon i càmera.

Adreçat a : cicle mitjà i superior de primària

 Objectius:

 • Identificar el malbaratament alimentari, les seves causes i conseqüències
 • Quantificar els aliments que es malbaraten al centre educatiu
 • Dissenyar i establir mesures de reducció del malbaratament alimentari al menjador escolar
 • Promoure els hàbits de prevenció del malbaratament alimentari entre famílies i comunitat educativa

Durada: 1 hora

Lloc de realització: En línia

Pujar

Saps què compres?

S'expliquen els conceptes de consumisme, el comerç just, els residus que es generen, la procedència dels productes que comprem, l'impacte ecològic dels diferents productes i consells per consumir responsablement.

Joc on l'alumnat comprova si consumeixen d'una manera sostenible i aprendran a valorar aquells productes ecològics que generen un mínim impacte en el medi ambient en comparació a d'altres.

Adreçat a : Alumnes de cicle superior de primària i secundària

Objectius :

 • Conèixer els conceptes de comerç i consum sostenible
 • Aprendre quines tipologies d'embalatges existeixen i quins son els més sostenibles a nivell mediambiental
 • Conèixer els diferents materials amb els que s'elaboren les peces de roba i aprendre quins d'aquests materials són els més ecològics

Durada : 1 hora i 30 minuts

Pujar

Cuines solars

Explicació i posada en marxa de les cuines solars, on es couran aliments, que al final de la sessió els i les alumnes podran menjar per comprovar els beneficis de l'energia solar.

Sessió introductòria sobre l'aprofitament de les energies renovables (amb suport audiovisual)

A continuació l'alumnat podrà, mitjançant una sèrie de pràctiques, càlculs i mesures, aprendre com estalviar energia i aigua a casa per reduir l'impacte sobre el planeta.

Adreçat a : Alumnes de cicle superior d'educació primària

Objectius:

 • Fomentar l'estalvi d'energia i l'aprofitament de les energies renovables
 • Conèixer l'ús de l'energia solar

Durada : 3 hores

Materials: dossier per a l'alumnat.

Pujar

Flors de primavera

A través d'un PowerPoint es tractaran temes relacionats amb la primavera: característiques de l'època, la floració, la pol•linització, els animals pol•linitzadors i les espècies més representatives que trobem a l'Anella Verda.  A la part més pràctica, es coneixeran i observaran les espècies de plantes aromàtiques i s'elaboraran bossetes d'olor amb elles.

Adreçat a : Alumnes d'educació primària

Objectius :

 • Aprendre les diferents parts d'una planta i d'una flor
 • Entendre el concepte de pol•linització i la funció que té a la natura
 • Conèixer i reconèixer alguns dels animals pol•linitzadors més comuns
 • Conèixer algunes espècies de plantes aromàtiques del nostre territori i saber els usos que en fem els humans

Durada : 1 hora i 30 minuts

Pujar

Les aventures d'una llavor

A través d'un conte, els infants poden reconèixer el cicle d'una planta i els diferents elements que intervenen en el seu creixement, al mateix temps que descobreixen els diferents animals que habiten a un hort i la seva importància en el seu funcionament. L'activitat introdueix conceptes matemàtics bàsics i afavoreix la motricitat fina a través de la manipulació de llavors i la preparació de la terra per a sembrar-les en torretes fetes a partir de materials reutilitzats.

Adreçat a : P-2; P-3; P-4; P-5 i C.I. de primària.

Objectius:

 • Identificar diferents llavors i classificar-les, establint semblances i diferències entre elles
 • Ser conscient dels principals requeriments d'una llavor per germinar i créixer
 • Adquirir actituds respectuoses amb els elements de l'hort : animals, plantes, terra i aigua
 • Relacionar els productes de l'hort amb els aliments que consumim a casa nostra
 • Participar de manera autònoma en una experiència compartida amb els companys i companyes

Durada : 1 hora i 15 minuts

Pujar

L'hort a l'escola

El taller consta de dues parts complementàries: una part teòrica en què es fa una introducció a l'horticultura ( l'hort, el manteniment i la cura, el calendari de pagès, les eines, etc.) i una part pràctica, en què els alumnes fan un hort a l'aula, aprenen a sembrar, a regar i a tenir cura de les plantes. Per acabar es treballen alguns dels conceptes apresos a traves d'unes fitxes.

Adreçat a : Alumnes d'educació infantil i primària

Objectius :

 • Aprendre nocions bàsiques sobre el cultiu, la cura i el manteniment d'un hort ( sembra, rec, època de recol•lecció, eines, etc. )
 • Conèixer i reconèixer quines plantes s'usen en la nostra alimentació i quina és la part que ens en mengem
 • Aprendre per a què fem servir les plantes o vegetals que cultivem
 • Respectar les plantes, conviure-hi i valorar la importància de les espècies vegetals per a la resta d'éssers vius

Durada : 1 hora i 30 minuts

Pujar

XXXXT!  El soroll a la nostra ciutat

S'inicia amb una activitat experimental: s'organitza una orquestra amb el grup on cada alumne tracta de reproduir el so de l'instrument seleccionat. El resultat permetrà una primera descripció participativa sobre les sensacions que generen els sons.

S'elabora un paisatge sonor per grups a partir d'un llistat de sons i sorolls que s'escolten des de l'aula. Es visualitza la diferència entre so i soroll, es coneix la unitat de mesura i l'aparell que s'utilitza per mesurar.

Cada grup presenta el seu paisatge a la resta i aporten propostes per tal de transformar-lo i millorar-lo.

Adreçat a : Alumnes de cicle superior de primària

Objectius :

 • Apreciar el silenci com un element de millora de la qualitat de vida de les persones
 • Utilitzar un aparell de mesura de soroll i reconèixer la unitat de mesura
 • Valorar l'ús d'aparells tècnics en la presa de dades quantitatives
 • Comprendre els efectes nocius sobre la salut de la contaminació acústica
 • Proposar accions per desenvolupar a nivell de l'aula
 • Aplicar els coneixements adquirits en experiències pròpies a nivell individual

Durada : 3 hores

Pujar

Camí escolar, trepitgem la ciutat

El taller gira entorn la mobilitat sostenible i els projectes de Camins Escolars. Es planteja amb l'objectiu que l'alumnat reconegui els avantatges dels modes actius de desplaçament i de gaudir de la ciutat de manera segura, saludable i amb respecte pel medi ambient.

L'activitat compta amb una primera part a l'aula i una altra de descoberta de l'entorn del centre, on el grup classe surt al carrer per valorar-lo des de l'òptica del Camí Escolar.

Adreçat a : cicle mitjà i superior de primària

Objectius:

 • Afavorir la descoberta del propi entorn per part dels infants
 • Despertar l'esperit crític dels nens i nenes en relació a l'espai públic, la qualitat de l'aire i la ciutat
 • Fomentar l'autonomia dels nens i les nenes als desplaçaments de casa a l'escola
 • Afavorir la realització d'activitat física quotidiana per part dels més petits/es
 • Promoure la mobilitat sostenible a la ciutat
 • Motivar la comunitat educativa a posar en marxa un projecte de Camí Escolar

Durada: dues hores

Pujar

Experimentem el canvi climàtic

Tots hem sentit a parlar del canvi climàtic i de l'efecte hivernacle però costa imaginar com els gasos, quelcom invisible, poden modificar tant les condicions de vida al nostre planeta. En aquest taller recrearem, mitjançant experiments senzills i molt entenedors, com es produeixen els efectes dels gasos, d'on provenen i quines conseqüències poden tenir a llarg termini. Entre d'altres, veurem com puja el nivell del mar en una maqueta o com puja la temperatura modificant diferents paràmetres.

Adreçat a : educació primària

Objectius:

 • Entendre el planeta com un ecosistema global
 • Conèixer els principals gasos hivernacle i els seus efectes
 • Aprendre com fer front al canvi climàtic

Durada: 1,5 hores

Pujar

Mesurem la contaminació

Activitat on els alumnes podran mesurar diferents paràmetres que permetin entendre quins són els tipus de contaminació presents a l'entorn, quina relació tenen amb els nostres hàbits quotidians i quins efectes tenen sobre la nostra salut, la biodiversitat i l'entorn. L'activitat es basa en realitzar 5 proves, inclosa la visita a la cabina de control atmosfèric de la Rambleta del Pare Alegre. En cada una d'elles es treballa una temàtica diferent relacionada amb la contaminació i la posada en comú final permetrà assolir una visió global de la nostra ciutat i treballar per millorar la qualitat ambiental.

Adreçat a: alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària i ESO

Objectius:

 • Identificar els tipus de contaminació presents a la ciutat, causes i conseqüències
 • Donar a conèixer el concepte de salut ambiental
 • Relaciona cada tipus de contaminació amb els hàbits quotidians passats i presents
 • Prendre mesures de diferents tipus de contaminació i interpretar els resultats
 • Fomentar hàbits quotidians saludables per millorar la qualitat ambiental de l'entorn directe

Durada: 2 hores

Lloc on es realitza: Cabina de control atmosfèric de la Rambleta del Pare Alegre,4

Materials: A càrrec dels participants: llapis o boli. A càrrec de l'educadora: làmines amb diferents tipus de contaminació. Aparells per mesurar i fitxes d'instruccions i recollida de dades per a cada prova.

Pujar

Eco-escola: com cuidar el medi ambient des de l'aula.

En aquest taller aprendrem  què podem fer cada un de nosaltres a l'escola per millorar el nostre entorn, com reciclar, com reduir els residus que generem a classe, com estalvia aigua quan anem al wàter i llum a l'aula, etc. Farem un petit estudi de l'impacte que tenim sobre el medi que ens rodeja i quines tècniques que apliquem a l'escola podem aplicar també a casa. Per acabar, realitzarem una dinàmica per a obtenir solucions als problemes que hem detectat i rebrem un diploma de defensors del medi ambient!.

Adreçat a : cicle superior de primària i ESO

Objectius:

 • Aprendre noves tècniques i recursos que promoguin les 3R ( reduir, reutilitzar i reciclar)
 • Estimular el pensament crític amb les pròpies conductes
 • Prendre consciència de la influència de l'home en el medi natural

Durada : 1 hora i 30 minuts

Pujar

Els estats de l'aigua

Es pretén que l'alumnat conegui els diferents estats de l'aigua i les seves transformacions. Es comença amb una petita introducció teòrica i a continuació, es realitzen exercicis d'un quadern que es reparteix a l'alumnat. Finalment, realitzen petits experiments per veure els canvis d'estat de l'aigua d'una manera senzilla i visual.

Adreçat a : Alumnes d'educació primària

Objectius:

 • Sensibilitzar sobre la importància de l'aigua
 • Entendre els estats de l'aigua i les seves transformacions

Durada : 1 hora

Pujar


El cicle natural de l'aigua

Petita explicació del cicle de l'aigua amb l'aigua amb l'ajuda d'un power-point. Finalment, es procedeix a construir una petita maqueta del cicle de l'aigua amb l'ajuda de l'alumnat.

Adreçat a : Alumnes d'educació primària

Objectius :

 • Sensibilitzar sobre la importància de l'aigua
 • Entendre les diferents etapes del cicle natural de l'aigua

Durada: 1 hora

Pujar


Intervenció humana en el cicle de l'aigua

Activitat que parla de l'aigua com a recurs per l'home. S'explica el procés que segueix l'aigua que utilitzem des de que s'agafa del riu fins que torna un cop depurada. L'alumnat fa una exercicis i construeix un mural interactiu amb totes les fases del cicle humà de l'aigua.
S'acaba amb una part experimental per veure com es pot netejar aigua amb una maqueta senzilla de depuradora.

Adreçat a : Alumnes d'educació primària

Objectius :

 • Entendre les diferents parts i processos relacionats amb l'ús de l'aigua per part dels humans
 • Sensibilitzar sobre la importància de l'aigua
 • Aprendre que ha significat l'evolució de l'aigua per a la millora de la higiene, la sanitat i el confort

Durada: 1 hora

Pujar


Com s'ho fan els animals per viure a l'aigua?

Descobrirem quines dificultats comporta viure a l'aigua i les conseqüents adaptacions que han desenvolupat alguns animals. Veurem els diferents tipus d'animals en els diferents hàbitats i descobrirem quines diferències tenen els seus cossos. Havent aprofundit amb cadascuna de les adaptacions, dissenyarem per grups, el nostre propi animal en un hàbitat hipotètic plantejat per l'educador.

Adreçat a : Alumnes de 4t, 5è i 6è d'educació primària

Objectius :

 • Entendre que el medi modela els animals i que per tant cadascun té adaptacions diferents que li permeten sobreviure el seu hàbitat
 • Relacionar estructures amb el seu funcionament
 • Desenvolupar i estimular l'observació, deducció i imaginació

Durada: 1 hora

Pujar

La princesa de l'Aigua

Narració teatralitzada del conte "la Princesa de l'Aigua" explica com és la vida d'una nena d'un poblat de l'Àfrica, que cada dia amb la seva mare ha de recòrrer molts kilòmetres per arribar al pou a buscar aigua. El conte ens parla del rol tradicional que té la dona com a portadora d'aigua en molts països. I com aquesta tasca tan elemental és alhora invisible com ho són les pròpies dones.

Aquesta activitat es complementària de l'exposició: Té gènere l'aigua?

Adreçat a:  Alumnat d'educació infantil i cicle inicial de primària.

Objectius

 • Conscienciar sobre el paper invisible de la dona en moltes cultures
 • Difondre el dret a l'aigua com un dret humà i universal
 • Donar a conèixer el paper de la Taula de l'Aigua de Terrassa

Durada: 1 h

Pujar

 

Conte de l'Àvia Grill i la defensa de l'aigua 

L'Àvia Grill i la defensa de l'aigua és una llegenda que ens anima a lluitar per l'aigua com a bé comú. Una vegada explicat el conte per part d'una narradora i mitjançant un audiovisual, l'alumnat podrà fer preguntes al voltant de l'aigua, l'ús quotidià que fem d'ella i la importància que sigui un bé comú.

L'explicació del conte, va acompanyada de l'exposició "te gènere l'aigua" que estarà a disposició de l'escola durant una setmana.

Adreçat a: Alumnat de I4, I5, 1r, 2n i 3r de primària

Objectius:

 • Difondre el dret a l'aigua com un dret humà i universal
 • Donar a conèixer el paper de la Taula de l'Aigua de Terrassa
 • Sensibilitzar que l'aigua és un recurs necessari per la vida però és un bé escàs

Durada : 1 hora

Pujar

Té gènere l'aigua?

Exposició itinerant, on a partir de fotografies i textos, distribuïts en set plotters, es fa un recorregut pel rol que desenvolupa la dona al món en relació a l'aigua, les lluites que hi ha en la seva defensa com a dret universal i la necessitat de prendre consciència d'un consum sostenible i responsable del plàstic.

1. Presentació "Dones d'aigua": Defensem la gestió pública i democràtica de l'aigua.
4. La lluita de les dones per la defensa de l'aigua com a bé comú
5. Lluites a Catalunya per la recuperació dels rius Ebre, Ter, Llobregat i Besòs i els conflictes a l'Estat Espanyol
6. La remunicipalització a Terrassa
7. El sabor de l'aigua de l'aixeta: un repte

Adreçat a:  Alumnat d'educació primària, ESO i batxillerat.

Objectius

 • Conscienciar sobre el paper invisible de la dona en l'accés a l'aigua en algunes parts del món
 • Difondre el protagonisme de les dones en la lluita contra el poder d'algunes multinacionals que contaminen els rius i els seus hàbitats
 • Conèixer el paper de la Taula de l'Aigua en la consecució de la seva gestió pública i democràtica a Terrassa

Durada: 15 / 21 dies.

Pujar

Desplastifiquem-nos!

Taller dinamitzat on l'alumnat passarà per quatre racons diferents amb l'objectiu final d'entendre els motius pels quals s'han prohibit els plàstics d'un sol ús.
Es realitzaran diferents tipus d'activitts ( experiment, joc del memory, concurs de preguntes...) i es coneixerà l'origen dels plàstics i els impactes associats, es parlarà del cost ambiental i social del procés de reciclatge, s'explicarà quin és el destí final dels plàstics que no es reciclen ( abocados controlats, incineradores, enviament a abocadors d'altres països i contaminació del mar ) i, per últim, es reflexionarà sobre les alternatives que tenim a l'ús dels plàstics.

Adreçat : cicle mitjà i superior de primària

Objectius :

 • Plantejar-se de manera crítica les injustícies associades a l'extracció dels materials per crear els plàstics i al destí final dels residus generats
 • Descobrir el cost ambiental del tractament dels residus plàstics
 • Reflexionar sobre els hàbits que ens duen a reduir l'ús de plàstics
 • Conèixer els impactes socials i ambientals que hi ha darrera de l'ús dels plàstics

Durada: 1 hora

Pujar

La nostra petjada a l'entorn

Xerrada- taller on es s'explicaran els ecosistemes urbans i periurbans i la fauna que hi habita.  Es descriurà la fauna urbana en sobre-població (espècies plaga) i la flora i fauna exòtica i invasora, les característiques de totes elles i el seu impacte sobre el medi i com el nostre comportament hi afecta.

Objectius:

 • Conèixer els ecosistemes urbans i periurbans, centrant-se en la fauna que hi habita
 • Estudiar la fauna urbana en sobre-població ( espècies plaga), es tractaran el colom domèstic, els insectes, els rossegadors i el porc senglar.
 • Estudiar la fauna i flora urbana exòtica invasora, com son la tortuga de florida, la cotorra argentina, la canya americana i la vespa asiàtica.
 • Conèixer les normes de convivència en els espais naturals urbans i periurbans i sobre la responsabilitat que tenim com a propietaris d'animals domèstics.
 • Conèixer la gestió i actuacions de control de la fauna i flora urbana considerada plaga invasora

Adreçat a: Alumnes d'educació primària
Durada : 1,5h

Pujar

El món de les abelles. Taller de fer espelmes

S'explicaran les diferents dinàmiques relacionals entre la fauna i la flora, donant molta importància a la tasca pol·linitzadora de l'abella mel·lífera i donant visibilitat a la resta de pol·linitzadors. També els diferents tipus d'abelles que podem trobar dins de la mateixa família, les seves tasques i necessitats.

Coneixerem les eines necessàries per desenvolupar l'ofici d'apicultor, el vestit que es posen per visitar les abelles sense perill, l'ús del fumador i les diferents parts d'una arna.

Ensenyarem una mostra de tots els productes que podem obtenir de les abelles i explicarem quin és el seu procés de recol·lecció i transformació, tant per part de les abelles com de l'apicultora.

Per acabar realitzarem un taller d'espelma de cera verge d'abella i ble de cotó orgànic certificat, on cada participant es pot endur la seva pròpia espelma a casa.

Adreçat a: Alumnes de 5è i 6è d'educació primària

Objectius:

 • Crear consciència sobre la vital importància de les abelles i els pol·linitzadors per la biodiversitat
 • Donar a conèixer les abelles, les seves necessitats, com es relacionen amb l'entorn, l'ofici de l'apicultor i el vincle que l'ésser humà té amb les abelles.
 • Ensenyar de quina manera podem cuidar les abelles i el nostre entorn, d'una manera sostenible, ecològica i natural.

Durada:1,5 h

Pujar

Cuidem l'aigua - Sequera

En atenció a la greu situació de SEQUERA que estem patint, s'ha creat aquesta nova activitat que consisteix per a l'alumnat de primària en una explicació de l'aigua al planeta com a recurs que cal cuidar i contextualització de la situació actual de SEQUERA, amb el suport d'un power-point. Treball posterior per parelles amb il·lustració en cartró-ploma sobre accions que cuiden o descuiden l'aigua. Els infants hauran d'encaixar les peces i decidir quines accions cuiden l'aigua i quines la descuiden. Finalment mirem quina acció podem dur a terme a l'escola per a cuidar l'aigua​.

Adreçat a: Alumnes d'educació primària

Objectius:

 • Sensibilitzar sobre la importància de tenir cura de l'aigua. 
 • Comprendre que les nostres accions són importants per cuidar-la.

Durada: 1 hora

Pujar

 

Visita a la deixalleria de Can Casanovas

Visita guiada a la deixalleria de Can Casanovas. L'alumnat veurà d'una deixalleria municipal com a servei de la ciutat. El dia de la visita, els alumnes hauran de portar material que hauran recollit selectivament a casa seva o a l'escola i que sigui admès a una deixalleria.

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, secundària i batxillerat

Objectius :

 • Donar a conèixer el servei de deixalleria
 • Fomentar l'hàbit de col•laboració en la separació dels materials per poder-los aprofitar posteriorment

Durada : 2 hores

Pujar

 

La deixalleria mòbil a l'escola

L'activitat consisteix en ubicar la deixalleria mòbil al pati de l'escola per tal que els alumnes puguin visitar-la, per aprendre la diversitat de residus que es poden reciclar i el seu tractament.

El conductor de la deixalleria dóna una breu explicació sobre el seu funcionament i els diferents residus que recull. Es pot completar la visita demanant als alumnes que portin de casa algun residu no habitual i el deixin a la deixalleria mòbil.

Objectius:

 • Aprendre la diversitat de residus que es poden separar i tenir un tractament adequat
 • Donar a conèixer el servei de la deixalleria mòbil
 • Apropar als infants els recursos que es dediquen per la prevenció de residus
 • Oferir la deixalleria mòbil com a recurs pedagògic per al professorat

Adreçat a: Alumnes d'educació infantil i educació primària.

Durada: 1 h aproximadament.

Pujar

Coneix el CTR-Vallès. Què en fem dels residus al Vallès Occidental?

Prèviament a la realització de l'activitat s'enviarà al docent de referència l'enllaç per accedir a l'activitat virtual. Serà una connexió en directe amb un educador/a ambiental que dinamitzarà l'activitat.

L'activitat s'inicia amb una breu presentació teòrica per part de l'educador/a sobre separació de residus. On van els residus més habituals que fem a la llar i a l'escola? Es resoldran els dubtes que puguin sorgir i es debatrà sobre la importància de reduir i reutilitzar els residus.

A continuació es realitzarà una dinàmica cooperativa per seleccionar els residus que van a cada contenidor o fracció en el cas dels municipis amb recollida porta a porta.

Després es visionarà el vídeo de 360º per conèixer el Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental. L'alumnat podrà veure imatges reals dels residus,  la maquinària i el funcionament de la planta.

Al finalitzar l'activitat es mostraran unes manualitats elaborades amb residus reutilitzats i s'enviarà a l'equip docent una fitxa amb les instruccions per fer la manualitat com a activitat complementària.

Es posarà a disposició del docent de referència una fitxa d'activitats complementàries per donar continuïtat a l'activitat de manera autònoma.

Material de suport: 
L'activitat és virtual per tant és necessari que a l'aula del grup participant disposi d'un ordinador amb connexió a internet, pantalla gran, altaveus, micròfon i càmera per facilitar la interacció de l'educador/a amb el grup a través de la pantalla.

Material a càrrec de: 
El centre ha de disposar d' ordinador amb connexió a internet, pantalla gran, altaveus, micròfon i càmera.

Adreçat a : Alumnes de cicle superior de primària (5è i 6è)

Objectius:

 • Donar a conèixer quin és el procés que viuen els residus després de la seva recollida.
 • Sensibilitzar sobre la importància de la reducció i la correcta separació a les llars.
 • Comprendre quin és el destí i el tractament de cada tipus de residu.
 • Conèixer les instal·lacions de tractament de residus de la comarca.

Durada : 1 hora i 30 minuts

Pujar


Visita a les instal·lacions de Taigua

Visita a la planta de tractament i potabilització que Taigua  té instal·lades al riu Llobregat, al terme d'Abrera i que capta l'aigua del riu, la tracta, la  potabilitza i l'envia fins als dipòsits de Terrassa per abastir als ciutadans

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària, ESO i batxillerat

Objectius :

 • Donar a conèixer la història i l'actualitat de l'abastament d'aigua a Terrassa i el seu funcionament
 • Conèixer el cicle integrat de l'aigua
 • Sensibilitzar sobre la importància de l'aigua

Durada: 1 hora

Pujar

Oficis de camp de l'Anella Verda

Activitat a l'aula per descobrir què és l'Anella Verda i que representa com a entorn rural a gaudir i preservar. Explorarem el patrimoni natural i històric dels masos de l'Anella Verda a través del joc i la recreació d'activitats tradicionals. 
El joc ens permet descobrir que és un ofici, com s'organitzen tradicionalment els gremis i quins han estat els oficis del camp terrassenc més destacats. Treballarem en equips amb el suport de nombrosos materials associats als oficis de camp.

Al taller utilitzarem petits telers tradicionals per fer-nos un braçalet de quilòmetre zero made in Anella Verda!

Adreçat a : alumnes d'educació primària

Objectius:

 • Posar en valor el patrimoni rural més proper i promoure la descoberta de l'Anella Verda. Que els infants esdevinguin preceptors dels valors de conservació associats al projecte de l'Anella Verda, els interioritzin i els transmetin al seu entorn familiar més proper
 • Aprendre que és un ofici i descobrir com s'organitza
 • Aprendre a gaudir del medi natural més proper des del respecte i la cura, entenent la necessitat de protegir-lo com a pulmó verd de la ciutat i com a espai de vida
 • Saber identificar un mas i les seves parts, especialment un camp de conreu en tots els seus estats: adobat, sembrat, cultivat, llaurat o en guaret

Durada : 2 hores

Pujar

L'avi Josep m'explica el bosc de Bonvilar

De petit l'avi Josep ens portava a passejar pels entorns de Bonvilar. Allà hi vam passar un munt d'aventures i vam aprendre moltes coses. Vam descobrir els arbres, els animals, els conreus, ... I ara que ja soc gran, m'agradaria explicar-vos-ho. Mitjançant un itinerari pel bosc i conreus de Bonvilar coneixerem aquest entorn proper al municipi de Terrassa.

Adreçat a: Alumnes de cicle inicial de primària

Objectius:

 • Conèixer la diversitat natural de l'entorn de Terrassa
 • Potenciar el respecte i estimació envers aquest espai
 • Lloc d'aplicació : Centre d'informació Ambiental Bonvilar

Durada : Mig dia
Preu : El transport va a càrrec de l'escola

Pujar

Descobrim el paisatge de Bonvilar

A través d'una gimcana descobrirem  els diferents elements que formen el paisatge actual de Bonvilar. Els alumnes , en grups reduïts , hauran de superar un seguit de proves d'observació, habilitat, relació... per conèixer i valorar aquest entorn proper al municipi de Terrassa.

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà i superior de primària

Objectius:

 • Conèixer la diversitat natural de l'entorn de Terrassa
 • Potenciar el respecte i estimació envers aquest espai

Lloc d'aplicació : Centre d'informació Ambiental Bonvilar
Durada : Mig dia
Preu : El transport va a càrrec de l'escola

Pujar

Biodiversitat a l'Anella Verda

Al llarg d'un itinerari realitzarem un treball de camp per descobrir el paisatge i la biodiversitat de l'Anella Verda de Terrassa. Amb instrumental de mesura i a partir de material cooperatiu, estudiarem les condicions ambientals i la flora dels hàbitats de l'Anella Verda (camps, boscos i torrents) per adonar-nos de com aquest paisatge divers afavoreix la biodiversitat.
També reflexionarem sobre els avantatges de preservar aquest paisatge, dels projectes previstos per millorar els seus valors ecològics, econòmics i socials i de com podem participar els ciutadans.

Abans de la sortida, podreu preparar el treball de camp des de l'aula amb la projeció d'un pdf que presenta l'Anella Verda i els objectius, l'itinerari i la metodologia del treball de camp.

L'activitat finalitza amb l'elaboració d'un mural que presenta la biodiversitat de l'Anella Verda utilitzant les dades i les mostres obtingudes duran el treball de camp.

Els centres escolars propers al Parc Agroforestal, poden iniciar el treball de camp des del mateix centre escolar on els anirà a buscar el monitor

Adreçat a : Cicle mitjà i superior de primària

Objectius :

 • Conèixer el territori i el paisatge de l'Anella Verda de Terrassa
 • Adonar-se dels valors ecològics, socials i econòmics de l'Anella Verda de Terrassa
 • Practicar el mètode científic i el treball cooperatiu estudiant la biodiversitat de l'Anella Verda
 • Conèixer els projectes de conservació i millora del paisatge i la biodiversitat de l'Anella Verda amb sentit crític i adonar-se de la importància de la participació dels ciutadans

Durada: Mig matí
Lloc on es realitza : Podeu escollir fer la sortida i el treball de camp entre 4 àmbits diferents de l'Anella Verda:

 1. Sector nord-est de l'Anella Verda: la muntanyeta de Can Boada.
 2. Sector nord de l'Anella Verda: Parc Agroforestal de Terrassa.
 3. Sector nord-est de l'Anella verda: entorns de Mossèn Homs i del Centre d'Informació Ambiental Bonvilar (CIAB)
 4. Sector sud-est de l'Anellas Verda: entorns de Torrebonica i l'àrea d'esplai del Pi gros.

Si escolliu l'àmbit que us és més proper no us caldrà autocar, ja que l'educador us vindrà a buscar i iniciarà l'activitat des del mateix centre educatiu.

Pujar

Pirates del bosc

Joc de pistes inspirat en la dinàmica d'un room escape

Adreçat : Cicle mitjà i superior de primària

Objectius : Conscienciar de la importància de salvaguardar la natura i donar a conèixer la feina que desenvolupa l'entitat de Voluntaris Forestals de Terrassa

Durada: 1 hora

Calendari: 2n i 3r trimestre, en horari de 9 a 13h

Pujar

Fem de Voluntaris Forestals

L'activitat consisteix en l'exposició de la tasca que realitzen els voluntaris forestals i una demostració amb els materials d'extinció d'incendis

Adreçat : Cicle inicial, mitjà i superior de primària

Objectius : Conscienciar de la importància de salvaguardar la natura i donar a conèixer la feina que desenvolupa l'entitat de Voluntaris Forestals de Terrassa

Durada: 1h i 30minuts

Calendari: 3r trimestre, en horari de 15 a 17h

Lloc de realització : aula i pati ( cal accedir amb una pica al pati )

Pujar

Viu el Parc

Treball previ a l'aula : es farà un joc d'enginy i d'habilitat que farà que l'alumnat conegui les gran àrees que integren un parc: natura, ús públic, activitats econòmiques i patrimoni històric i cultural i construeixen el "seu propi parc". Aquesta activitat pot variar segons la evolució de la pandèmia.

Aquesta sessió tindrà lloc els mesos de març i abril de 2023. Les dates es concretaran via telefònica a finals del primer trimestre...

Festa al Parc : Jornada festiva al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Es faran activitats d'habilitat i motores, també tallers que reforcin els continguts treballats a l'aula. Després de dinar, un espectacle d'animació  posarà el punt i final a la jornada.

La festa es farà durant el mes de  maig de 2023

Adreçat a : Alumnes de 5è de primària

Objectius :

 • Conèixer el patrimoni natural i cultural del massís
 • Aprendre a estimar i protegir els espais naturals

Durada: 2 sessions

Pujar

Coneguem els nostres Parcs

Sortida al parc: itinerari de descoberta de la natura guiat a la Casa Nova de l'Obac.

Adreçat a : Alumnes de 6è de primària

Objectius:

 • Valorar el medi ambient a partir dels coneixements adquirits
 • Tenir coneixement de si mateix en interacció amb l'entorn
 • Descobrir la vegetació i la fauna característiques del parc
 • Adquirir actituds de respecte, conservació i aprofitament dels recursos

Durada: 2 sessions

Pujar