Portal de la Mobilitat i informació del trànsit per Internet, per SMS i a les Xarxes Socials(@trsmobilitat)
El temps dedicat a la mobilitat a la ciutat millora amb noves eines per a la planificació dels viatges, com ara la web del servei de transport urbà, les pantalles informatives a les parades dels autobusos.

Alhora es treballa per garantir una mobilitat més igualitària entre homes i dones, prenent en consideració els itineraris quotidians relacionats amb l'organització de la vida personal, associativa, familiar, domèstica i laboral.

Accedeix a la pàgina web de mobilitat

Ampliacions dels horaris dels autobusos
Els canvis en els recorreguts i les freqüències de pas contribueixen a facilitar la gestió dels desplaçaments a la ciutat.

Accedeix a la pàgina web de Tmesa

Oficina de Mobilitat
Oficina de MobilitatFacilita la gestió de la mobilitat a la ciutadania tenint en compte les seves necessitats.

Adreça i contacte

 

Punts de venda de tiquets:

  • Màquines expenedores (les 24 hores)
    • Oficina de Mobilitat
    • Edifici Mútua de Terrassa (Plaça Dr. Robert 5)
  • Estancs

 

Revisió del Pla de Mobilitat
Terrassa ha revisat el Pla de Mobilitat fins ara vigent, i les conclusions d'aquest anàlisi han de ser el punt de partida per fixar l'estratègia a seguir al període 2015-2020. La definició del nou Pla s'està portant a terme amb un procés obert a la ciutadania, per tal de planificar de manera integrada les diferents xarxes que conformen el sistema de transport del municipi. El Pla de Mobilitat planificarà una mobilitat més segura, sostenible i amb l'accessibilitat més universal com a eix vertebrador.

Accedeix a la pàgina web del pla de mobilitat