L'any 2000, a través del Pacte de Mobilitat, una quarentena d'institucions públiques i privades pactaven les línies mestres de la futura mobilitat a la nostra ciutat, els eixos bàsics de les quals eren la priorització de la mobilitat a peu, l'ús de la bicicleta i el foment del transport públic. Dos anys més tard es va aprovar el primer Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa.

Uns anys més tard, al plenari del maig de 2017, es va aprovar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Terrassa 2016-2021. Aquest va ser prorrogat, al plenari del gener de 2022, fins l'aprovació definitiva del següent Pla de Mobilitat, en el que ja hem començat a treballar.

El nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUs),  guiarà les estratègies de mobilitat a la nostra ciutat en els pròxims sis anys. En aquest sentit, segons el calendari previst per a la realització del nou PMUs, a la tardor d'aquest any es duran a terme sessions de participació als diferents districtes de la ciutat, així com una jornada de treball amb els membres de la taula de mobilitat, per tal de realitzar un mapatge col·laboratiu dels objectius i reptes a entomar en el nou Pla de Mobilitat. A la primavera de 2025 es planificaran també sessions de contrats per en la priorització de propostes i trobar de forma col·laborativa idees de millora. Als darrers mesos de 2025 es preveu tenir enllestit el pla i que es pugui aprovar inicialment en Ple.

Podeu consultar la presentació que es va fer en el Plenari de la Taula de Mobilitat, celebrada el 10 de juny de 2024, en aquest enllaç

Les persones que vulguin fer seguiment dels treballs trobaran un espai habiltiat properament a la pàgina web https://participa.terrassa.cat/ 

Aquest vídeo mostra el resum del Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa 2016-2021:

  

> vídeo en castellà     > vídeo en anglès

Terrassa, des de l'any 2002, disposava d'un Pla Director de Mobilitat Urbana per aconseguir una mobilitat sostenible i segura. La pacificació del trànsit amb la reducció de la velocitat, del soroll i de la contaminació atmosfèrica són objectius bàsics.

En els propers anys, disposar de més estacions de tren de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i de Renfe, millorar i adaptar el servei dels autobusos urbans, així com prioritzar la mobilitat a peu i en bicicleta, ha de permetre tenir una ciutat amb millor qualitat de vida en el context de la qual ja s'apunta com la dècada del canvi climàtic.

A continuació trobareu els documents del Pla de Mobilitat de Terrassa 2016-21, aprovats pel Ple de l'Ajuntament:

També es pot consultar el resum del Pla de Mobilitat que es va presentar en el marc del Plenari de la Taula de Mobilitat a inicis de juny de 2016.

A continuació es pot visualitzar el vídeo resum de la diagnosi del Pla de Mobilitat de Terrassa 2016-2021.

 

Actualització: 11.06.2024