Què és el Fòrum?

El món local en el sentit més ampli, que inclou les autoritats locals, els centres educatius i de formació, les empreses, els gremis i les associacions professionals, les organitzacions empresarials i sindicals del territori, integrats tots els en el marc de governança dels Consells de Formació Professional, tenen unes condicions d'arrelament, capil·laritat i relacions socials que generen un potencial únic i indispensable per contribuir positivament a abordar el repte de millorar la Formació Professional.

El Fòrum de les ciutats amb consell de la Formació Professional de Catalunya aplega un grup de ciutats que representen una part molt important del PIB català, de les empreses de Catalunya, de la població assalariada, dels centres de formació professional, dels alumnes que cursen alguna modalitat de formació professional i un elevat tant per cent de l'oferta formativa del país.

En aquest sentit, el Fòrum es presenta com a interlocutor necessari davant d'altres Administracions o entitats relacionades amb l'àmbit local per defensar l'opinió i la tasca desenvolupada en els municipis al voltant de la formació professional.

Des del Fòrum es volen promoure espais de cooperació i col·laboració entre totes les ciutat integrants tot establint un compromís ferm de treballar coordinadament facilitant la transferència de coneixements i expressant-nos públicament com una sola veu.

Qui forma part del Fòrum? 

Aquest Fòrum, a dia d'avui, el conformen els Consells de les ciutats de Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona, El Prat de Llobregat, Mataró, Terrassa, Granollers, Rubí, L'Hospitalet de Llobregat i el Consell de la Conca de Ripoll i Riera de Caldes que integra Sabadell, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, La Llagosta, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpetua de la Mogoda i Sentmenat, i la recent incorporació del primer Consell de caràcter comarcal, el Consell de l'FP del Baix Llobregat.

Indicadors econòmics i del sistema de formació professional 2019 (Document elaborat pel Forum de les ciutats amb Consell d'FP)