Els grups de participació éren un dels mecanismes més directes que tenia la ciutadania per intervenir al Pla de Barris. Aquestes trobades, organitzades temàticament, van permetre anar dissenyant i definint els diferents programes i actuacions. De la mateixa manera, el veïnatge va poder fer el seguiment de la implantació d'aquestes iniciatives. 

 • Grup "Comerç"
 • Grup "Construcció nou equipament a la pl. Maurina"
 • Grup "Dom Bosco, Pare Llaurador,Salvà i Velázquez"
 • Grup "Esports"
 • Grup "Joventut"
 • Grup "Mobilitat"
 • Grup "Polítiques de gènere"
 • Grup "Urb. espai públic entorn blocs Vitasa"
 • Grup "Urbanització del carrer Núria"
 • Grup "Voluntariat"
 • Grup "Participació i Convivència ciutadana"
 • Grup "Urb. Pl. La Maurina, Franc Comp. Felip II"
 • Grup "Urbanització de la xarxa de passatges"