Memòria del Pla de Barris de la Maurina 

Podeu consultar la memòria completa del Pla de Barris de la Maurina. 

Cloenda del Pla de Barris de la Maurina

El Pla de Barris de la Maurina (2008-2018) ha generat una transformació urbanística, social i econòmica al barri, ja que en aquests deu anys s'han executat projectes urbanístics, de rehabilitació de comunitats de veïnes i veïns i de caràcter social gràcies a la inversió de gairebé 16 milions d'euros, realitzada al 50% per l'Ajuntament de Terrassa i la Generalitat de Catalunya. 

Aquest programa  va deixar un llegat important i, des de l'Ajuntament, es va voler deixar testimoni organitzant un cap de setmana ple d'activitats com a cloenda del projecte. Els actes s'han celebrat el cap de setmana del 19 i 20 de gener del 2019,de la mà de tothom que ha format part del projecte i ha sumat esforços per tirar-lo endavant. Tot plegat amb la voluntat de traslladar el protagonisme a les entitats, col·lectius, associacions i veïnat, que ha participat activament en el seu desenvolupament al territori.

 1. Programa
 2. Nota de premsa dels actes de cloenda
 3. Galeria d'imatges de la cloenda
 4. La Maurina: Un barri amb projecció (Reportatge emès diumenge 20 de gener de 2019):
 • La Maurina: Un barri amb projecció. Part 1

 • La Maurina: Un barri amb projecció. Part 2

 1. Enllaços a les entrevistes complertes: La Maurina, un barri amb projecció:

  Associació Comerciants ,  Associació Cultural La Maurina  , Associació de veïns la Maurina  , Biblioteca districte 4 , Casal de Gent Gran  , CEIP Roc Alabern , Creu Roja , Colla de Diables Maurina , Direcció del Pla de Barris , Dones Montserrat Roig , Institut Les Aymerigues , Núria i Josep , Plataforma Plaça Maurina  , Programa Espai Família , Programa Jove , So-M Maurina , Viver Fundació Maria Auxiliadora .

 2. El nostre canal de Youtube 

   

El darrer número de la revista de la Maurina explica i recull, amb imatges, els programes socials realitzats aquests 10 anys i les obres urbanístiques que han transformat el barri. Per l'alcalde, Alfredo Vega, "aquest programa ha tingut una gran incidència des del punt de vista de les dinàmiques socials, amb el treball directe amb els veïns i veïnes sobre la convivència i la dinamització econòmica, creant i enfortint les xarxes de col·laboració i potenciant el teixit comercial, cultural i associatiu". El Pla de Barris ha estat possible gràcies a la participació activa del veïnat, les entitats, les associacions i els col·lectius que mantenen viu el barri de la Maurina. Per l'Ajuntament de Terrassa, seria important que la Generalitat recuperés la Llei de Barris, «amb l'objectiu de reduir les desigualtats a les zones més necessitades i derivades, en bona part, per la crisi dels darrers anys. 

 

Història del Pla de Barris de la Maurina

El Pla de Barris va ser una actuació integral que es va preveure inicialment pel període 2008-2012. Posteriorment es van aprovar dues pròrrogues de manera que la vigència del pla es va ampliar al període 2008-2018. Durant aquests anys es van injectar 16 milions d'euros al barri. La inversió va generar canvis importants al barri des del punt de vista de la seva aparença amb millores als carrers i places o el nou equipament a la Plaça del barri, però també des del punt de vista de les dinàmiques socials amb el treball sobre la convivència i la dinamització comercial i econòmica.

L'Ajuntament de Terrassa i la Generalitat de Catalunya  van aportar els fons necessaris per a aquest programa, finançant a parts iguals el projecte.

Pròrroga del Projecte 2008-2018

El Projecte d'Intervenció Integral de La Maurina, inicialment, tenia una durada de 4 anys (2008-2012). No obstant això, l'any 2012 la Junta de Govern Local acordà sol·licitar una pròrroga per a l'execució del projecte per un període de dos anys i aprovà un nou pla econòmic-financer 2008-2014.

Al llarg d'aquest dos primers anys de pròrroga va continuar en funcionament l'espai Punt Maurina i diferents  programes adreçats al col·lectiu de joves, als nuclis familiars i als infants, així com el programa pel foment de la convivència i el de mediació i assistència a les comunitats de veïns. També van continuar aquells destinats a donar suport al conjunt del projecte en aspectes administratius, econòmics i de comunicació. 

Pel que fa a les actuacions urbanístiques pendents, cal destacar com a obres d'execució del projecte d'urbanització de la Plaça de la Maurina i la construcció del nou equipament. Altres actuacions urbanístiques de menor quantia van ser l'adequació de passatges i la millora de la permeabilitat dels equipaments.  (Veure accions urbanístiques)

El  Decret 53/2012 va ampliar la possibilitat de prorrogar la durada dels projectes quatre anys més de manera que els diferents Plans de Barris es poguèssin executar amb un finançament més dilatat. Així, en data 17 de desembre de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la sol·licitud d'una nova pròrroga a la Generalitat de Catalunya per un període de quatre anys més, fins a finals de l'any 2018.

La justificació de la nova sol·licitud de pròrroga es basava, d'una banda en el compromís municipal d'execució total del projecte -del que resten accions per completar-, i d'altra banda, en la persistència d'aspectes desfavorables al territori –agreujats per la crisi dels darrers anys- que requerien de la continuïtat i el suport directe als veïns i veïnes del barri pel que fa als programes de caire social.