Durant el 2018, SOS Racisme va portar a terme un estudi analític amb l'objectiu d'elaborar un full de ruta que permetés avançar en la prevenció del racisme i la no discriminació a la ciutat.

Aquest estudi es va fer a partir de l'anàlisi de diferents fonts d'informació, en què es van identificar preocupacions i qüestions a abordar a partir de les quals es van fer propostes d'actuació per a la prevenció i l'abordatge de situacions discriminatòries per motivació racista.

A continuació es pot consultar un resum de l'estudi:

"Terrassa sense racisme. Propostes per avançar en aquest camí"