L'any 1986 l'Ajuntament de Terrassa impulsa el Laboratori Municipal amb la finalitat d'oferir suport analític en els àmbits de la protecció de la salut i el control del medi ambient. 

El Laboratori municipal porta a terme activitats d'anàlisi que es deriven del control municipal de la qualitat de l'aire, de l'aigua , dels aliments i d'altres àmbits relacionats amb la salut ambiental.

També ofereix els seus serveis a altres administracions, entitats i ciutadans tant en la realització d'anàlisi com en l'assessorament tècnic sobre temes relacionats.

El Sistema de Qualitat del Laboratori Municipal està certificat segons la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 per Applus+ Certification (LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA) (Núm. EC-0801/01) per a les activitats d'anàlisi fisicoquímics i microbiològics d'aigües, aliments i mostres ambientals.

El Laboratori està inscrit en el Registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària  de l'Agència de Salut Pública de Catalunya de la Generalitat de Catalunya amb el número  LSAA-040-95.

El Laboratori Municipal està habilitat com a laboratori d'assaig en l'àmbit sectorial del control i la vigilància de les masses d'aigua i gestió dels abocaments (LA-AIG) per al camp d'actuació «Determinació analítica de mostres d'aigües residuals d'establiments dels diferents usuaris d'aigua»  (LAR) i inscrit en el Registre d'entitats col·laboradores de medi ambient  del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya  amb el número 121-LA-AIG.

Serveis Analítics

  • Anàlisis d'aigües de consum i continentals ( xarxes d'abastament, pous, fonts naturals...)
  • Anàlisi d'aigües de piscines
  • Anàlisi d'aigües residuals
  • Anàlisi d'aigües sanitàries (legionel.la)
  • Anàlisi microbiològiques i fisicoquímiques bàsiques d'aliments.
  • Anàlisi microbiològiques de superfícies
  • Anàlisi microbiològic i parasitològic de sorres

Més informació:

Laboratori Municipal
Calderón de la Barca, 4
08224 Terrassa

Tel.: 93 788 97 58

Dades meteorològiques 

Si voleu informació sobre les dades meteorològiques de Terrassa, podeu trobar informació al Servei Meteorològic de Catalunya:

També podeu trobar informació a l'Agencia Estatal de Meteorologia , tot i tenint en compte que les dades de l'INM són de prediccions, no dades recollides en estacions.