Terrassa està adherida des de 2009 a la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides. Una altra fita en el reconeixement dels drets de les persones amb capacitats diverses és la signatura del Pacte Terrassa per a l'Accessibilitat Universal l'any 2012. Per últim, cal destacar l'aprovació del Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat 2016-2020, que és el full de ruta per assolir una ciutat més inclusiva i accessible.

Tot seguit, recollim la normativa més rellevant en matèria de discapacitat que guia l'acció municipal.

Normativa internacional

Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)

 

Normativa europea

Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)

 

 

Normativa estatal

Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)

 

Normativa catalana

Mapa de Catalunya i les seves comarques (Font: Wikipedia)

Normativa local

Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)