Aquest servei garanteix el dinar a aquelles persones amb dificultats per a preparar-ho, i les seves necessitats. Potencia el manteniment de les persones al seu domicili, de manera que s'eviten internaments no desitjats.