Artícle sencer en format pdf

Grafit a una escolaLa responsabilitat de la neteja de les façanes de la ciutat recau sobre els propietaris de l'immoble, tot i que moltes vegades els ciutadans pensem erròniament que aquesta responsabilitat és municipal. L'Ajuntament té la responsabilitat del manteniment dels elements del mobiliari i els edificis públics de la seva titularitat.

Els grafits, en general, no haurien de ser un element que generés repulsa. En molts casos, es fan en llocs autoritzats i, al mateix temps, són una modalitat d'expressió artística, feta amb una concepció de l'art nova, on l'artista s'expressa públicament per a donar a conèixer la seva obra. N'hi ha alguns dibuixos que tenen una qualitat artística envejable i alguns dels seus autors han acabat essent reconeguts com a grans artistes plàstics. Aquest reconeixement s'ha traduït en la seva contractació per part d'empreses i institucions per a pintar façanes d'edificis singulars i, fins i tot vehicles, com ara, camions o trens sencers. El cas més recent el trobem al comboi que s'ha dedicat a Lluís Muncunill o, una mica més de temps enrere, un altre tren dedicat a la ciutat de Terrassa. 

Autor: Quico Simó

Autor: Corad Roset, FGC

Als seus inicis el grafit era aquest mitjà d'expressió, en alguns casos, reivindicatiu d'una forma d'art. Aquesta filosofia, però, no la podem aplicar al que ara coneixem com a tags (signatures indiscriminades, gargots o altres formes d'expressió no artística, fetes sobre les parets de la ciutat i, de vegades, amb esprais).

Els tags apareixen en parets, però també en vidres d'ascensors o finestres de trens, en baranes, etc. Són una expressió de l'ego de qui els fa i s'utilitzen també per a marcar territori. Un sol autor pot arribar a estampar la seva signatura en centenars de punts de la ciutat.

Molts d'ells estan registrats en una base de dades, de manera que si alguna vegada se'ls agafés, es pugui identificar els que ha fet anteriorment. Aquests són, habitualment, una marca personal de l'autor, que signa sempre de la mateixa manera.

En cas que ens aparegui un tag o un grafit no autoritzat a la nostra façana i aquesta no està protegida amb un tractament antigrafit, el més recomanable és actuar de forma ràpida. Si apliquem, en les hores següents, un decapant molt possiblement la seva neteja serà més ràpida i fàcil. De vegades, la neteja es pot fer simplement fregant amb aigua o com a molt aplicant aigua a pressió, si la façana és molt porosa.

Serà, doncs, molt fàcil i poc costós treure aquests elements si la façana no és porosa o si abans hi hem aplicat un producte antigrafit, que tapa els porus del material per a convertir-lo en material "impermeable" o "impenetrable". Fins i tot alguns antigrafits, fan que la pintura regalimi quan es pinta a sobre, desmillorant la imatge del dibuix. Això pot fer desistir al brètol de seguir amb la feina començada.

La majoria de cases de pintura de Terrassa us poden assessorar sobre el millor producte antigrafit (per evitar o per treure la pintada), depenent del material de la vostra façana. No dubteu en demanar assessorament. Posant tots la feina difícil als brètols millorarem la imatge de la nostra ciutat.

Les infraccions més comunes referents al mal ús del paisatge urbà estan tipificades en el text de la corresponent ordenança els articles de la tal es citen a continuació:

Article 30.1

 • Títol: Manteniment visual de l'entorn urbà
 • Infracció tipificada: Realitzar grafits, pintades, taques, gargots escrits, inscripcions, grafismes o similars sobre qualsevol element de l'espai públic sense autorització.
 • Classificació LL / G / MG: LL
 • Hores de compromís social: 13,3 h
 • Sanció EUR: 200 EUR

Article 30.1

 • Títol: Manteniment visual de l'entorn urbà
 • Infracció tipificada: Realitzar grafits, pintades, taques, gargots escrits, inscripcions, grafismes o similars sobre elements inclosos en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric-artístic-ambiental de Terrassa
 • Classificació LL / G / MG: G
 • Hores de compromís social: 50 h
 • Sanció EUR: 751 EUR

Article 30.2

 • Títol: Manteniment visual de l'entorn urbà
 • Infracció tipificada: Realitzar grafits, pintades, taques, gargots escrits, inscripcions, grafismes o similars sobre qualsevol bé privat que es trobi instal·lat de manera visible o permanent a la via pública, sense autorització
 • Classificació LL / G / MG: LL
 • Hores de compromís social: 13,3 h
 • Sanció EUR: 200 EUR

El text de la normativa i les sancions es poden consultar al web municipal 

Servei de Gestió de l'Espai Públic

Regidoria de Manteniment i Parcs Urbans