Oferta formativa 2023-24

Terrassa acull 4 universitats; UPC, UAB, UB i UOC, compostes per 6 escoles, 1 facultat, 2 hospitals universitaris i al voltant de 10.000 estudiants matriculats

 

 

Relació de centres universitaris:

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Universitat de Barcelona (UB)

Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Beques i ajuts

En aquest apartat, trobareu programes de suport econòmic o subvencions als estudiants que ofereixen les administracions amb competències educatives a Catalunya, des de la Unió Europea als ajuntaments, passant per l'administració de l'Estat espanyol i la del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Convalidació d'estudis

La convalidació de titulacions estrangeres per altres titulacions universitàries espanyoles, és el reconeixement oficial a Espanya d'estudis superiors realitzats a l'estranger que s'hagin conclòs i no respecte estudis universitaris espanyols parcials que permetin continuar amb els mateixos estudis en una universitat espanyola.

La seva tramitació correspon a la universitat espanyola on l'alumne desitgi continuar els seus estudis, d'acord amb els criteris que fixa el Consell de Coordinació Universitària del MEC. Aquests tràmits s'acostumen a realitzar mitjançant les secretaries acadèmiques de cada facultat o escola universitària.