El Cercador d'Informació i Documentació Oficial (CIDO) de la Diputació de Barcelona permet apropar a les empreses de Terrassa informació actualitzada sobre els ajuts, contractació pública i normativa local de el seu interès.

El cercador també permet crear cerques personalitzades per a les empreses de cada municipi en relació als anuncis oficials de les diferents administracions públiques (estatal, autonòmica i local), així com altres ens del sector públic (consorcis, fundacions, etc.).

Subscriviu-vos a CIDOEmpreses i rebreu alertes personalitzades automàtiques al correu electrònic amb diferents recursos personalitzats segons les característiques del vostre negoci.

A continuació us oferim una sèrie de cerques predeterminades per al teixit productiu de Terrassa, que s'executen en temps real, mostrant una llista de resultats sempre actualitzada:

 

Ajuts adreçats a les empreses de Terrassa, segmentats per tipologia d'empresa

Ajuts per a fer front a la crisi ocasionada per la COVID-19

 

Oportunitats de negoci amb el sector públic per tipologia d'activitat econòmica

 

Convenis col·lectius d'empreses i sectorials

 

Normativa que regula l'activitat empresarial a Terrassa

 

Mesures adoptades pels ens locals que impacten a Terrassa per fer front a la crisi ocasionada per la COVID-19

 

Per a qualsevol consulta pots contactar amb nosaltres a través de [email protected].

Amb el suport de: