El plànol «Pedal a pedal» recull les distàncies i el temps que hi ha entre un punt i un altre de la ciutat, en bicicleta.

L'objectiu que es persegueix és promocionar la mobilitat en bicicleta dins la ciutat. Aquest plànol vol ser una eina útil pels ciutadans i ciutadanes i també vol actuar com un element que convidi a la reflexió i a la promoció del canvi modal per moure's d'una manera més saludable, segura i sostenible

En aquest objectiu, la bicicleta hi té un paper fonamental. Per tal de promoure'n l'ús entre la ciutadania, el servei de Mobilitat municipal publica aquest mapa que, sota el títol Pedal a pedal, recull diversos itineraris i calcula la distància i el temps que hi ha entre diversos punts claus de Terrassa.

Des de l'Ajuntament promovem l'ús de mitjans de transport privats no contaminants dins la marca de la revolució verda, un pla transversal que pretén actuar sobre diversos aspectes i àmbits per fer una ciutat millor, amb menys trànsit, menys soroll i menys contaminació