Les Piscines Municipals Descobertes són: Les Arenes, Sant Llorenç, La Maurina i Parc de Vallparadís.

Calendari 2019: Del 22 de juny al 01 de setembre. Per a les entitats és necessari fer reserva d'espai de manera anticipada.

Espais i horaris 2019

A les Piscines Municipals de Les Arenes, Sant Llorenç i La Maurina, la ciutadania i les entitats poden fer ús dels espais següents: Piscina descoberta i Piscina descoberta infantil.

L'horari és de 10.30 a 19.30h.

A la piscina Municipal del Parc Vallparadís, la ciutadania i les entitats poden fer ús dels espais següents: Piscina descoberta. L'horari és de 10.30 a 19.30h.

Calendari de sol·licitud d'abonaments piscines 2019