El Pla Director de Polígons d'Activitat Econòmica de Terrassa (PDPAE), aprovat per unanimitat al Ple Municipal de febrer de 2023 és el document fonamental que defineix les estratègies i accions a executar per augmentar l'atractiu i la competitivitat dels polígons industrials de Terrassa. 
 
Aquest pla té com a finalitat proporcionar un espai de qualitat que no només preservi l'activitat industrial existent i en millori la competència, sinó que també sedueixi a noves empreses. A més, busca impulsar la competitivitat d'aquestes zones, contribuint a la generació d'ocupació i a l'enfortiment de l'ocupabilitat i la digitalització. 
 
Es tracta d'un pla de consens, fruit del diàleg amb els agents implicats. Les diferents línies d'acció van sorgir de diverses taules de treball amb tots els agents. De la mateixa manera, el desplegament del pla s'està duent a terme en constant diàleg amb l'empresariat.  
 
El PDPAE té el seu origen en el Programa de Promoció Industrial de Terrassa del 2013. A partir d'aquest programa s'han anat desplegant, al llarg de la dècada, el Pla de Desenvolupament Industrial (2016), el Pla d'Acció Sectorial de la Indústria 4.0 (2019) i el PDPAE (2023).
 
El document identifica 11 reptes prioritaris en tres àmbits d'actuació:
 
1. L'entorn físic: accions per millorar l'estat de conservació dels polígons, actualitzar l'estat de les naus industrials i activar l'oferta de sòl.
 
2. La competitivitat: mesures per promoure la captació de talent, impulsar projectes compartits entre empreses, millorar els serveis a les empreses
(especialment en temes de digitalització), impulsar les noves tecnologies i, sobretot, enfortir el moviment associatiu de l'empresariat als PAE.
 
3. La sostenibilitat: impuls de la transició energètica, l'economia circular i la mobilitat sostenible.
 
En total, el Pla contempla 33 accions, set de les quals es consideren estratègiques per a la consecució dels objectius.

Consulteu el document d'anàlisi i el document d'estratègia i pla d'acció del PDPA.

 

Amb el suport de: