El passat 28 de juny l'Arxiu Històric de Terrassa va acollir l'acte de presentació dels inicis per a la redacció del Pla Director de Polígons, amb la presència dels principals agents públics i privats de la ciutat.

El Pla Director de Polígons serà un document estratègic que vertebrarà els eixos d'acció de la política industrial de la ciutat, amb la voluntat manifesta per part de l'Ajuntament de que aquest sorgeixi d'un procés participatiu en el qual intervinguin institucions patronals, sindicats, administracions supramunicipals, universitats, col·legis professionals i associacions empresarials.

El projecte de creació del Pla Director de Polígons s'estructurarà en dues fases: la fase d'anàlisi, que inclou l'estudi del posicionament dels PAE de la ciutat, la generació de riquesa als PAE i els elements de millora de la competitivitat i projecció dels PAE en el context de la comarca. A més, durant aquesta fase es duran a terme diverses taules de treball amb tots els agents implicats, les aportacions dels quals es recolliran i consensuaran per a iniciar la fase d'estratègia, la qual consistirà en la confecció d'un marc estratègic que encabeixi els objecius i línies estratègiques a prioritzar en el pla d'acció que integrarà aquest pla director.

 

La data de finalització prevista per a la redacció del Pla Director de Polígons és desembre de 2022, iniiciant el desplegament de les accions al gener de 2023.

 

Consulta el document de treball del Pla Director de Polígons d'Activitat Econòmica de Terrassa.

 

Per a més informació, consulta la nota de premsa.