El 26 de gener l'Ajuntament de Terrassa va presentar als principals agents socioeconòmics els eixos estratègics i les principals actuacions que componen el Pla Director de Polígons d'Activitat Econòmica (PDPAE), un conjunt de 33 accions, 7 considerades estratègiques per a la consecució de els objectius de millora pel que fa a l'entorn físic, la competitivitat de les empreses dels PAE, i la sostenibilitat. El contingut del document acull les principals línies d'acció, obtingudes a través de la realització de diverses taules de treball en què han participat activament tots els agents i en què s'han recollit i consensuat les estratègies que vertebraran els eixos d'acció de la política industrial de la ciutat durant els propers anys.

De l'anàlisi i l'estudi, tant del context dels PAE com del coneixement aportat pels agents participants, sorgeixen 11 reptes prioritaris que estructuren l'impuls de les accions. Pel que fa a la millora de l'entorn físic, s'identifiquen les necessitats de millorar l'estat de manteniment i conservació dels PAE, d'actualitzar i rehabilitar les naus i activar el sòl industrial. Pel que fa a la millora de la competitivitat empresarial, cal posar el focus en inputs com la generació i captació de talent, la incentivació de projectes compartits als PAE, la millora dels serveis a les empreses, l'impuls de les noves tecnologies i el enfortiment del moviment associatiu. Per acabar, en l'àmbit de la sostenibilitat, destaquen la conveniència d'impulsar la transició energètica, l'economia circular i la mobilitat sostenible.


L'inici de l'execució de les accions tindrà lloc una vegada que el Ple municipal aprovi el contingut del Pla Director de Polígons dActivitat Econòmica, previst per al mes de febrer. Un cop el document sigui validat es procedirà a la seva publicació.


Pots consultar el document de presentació dels resultats del Pla Director de Polígons d'Activitat Econòmica de Terrassa.

 

Per a més informació, consulta la nota de premsa.

 

 

 

Amb el suport de: