L'acollida té la finalitat de promoure l'autonomia i la igualtat d'oportunitats de les persones nouvingudes a la ciutat i minimitzar els obstacles que ho impedeixen a causa, principalment, de la manca de competències lingüístiques bàsiques i del desconeixement de la societat i l'ordenament jurídic.

El Servei de primera acollida de l'Ajuntament de Terrassa, d'acord amb el que estableix la Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, ofereix un conjunt d'accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes i que consisteixen en l'acompanyament, la formació i la certificació d'uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

El servei de primera acollida consta d'un itinerari formatiu amb 3 mòduls:

  1. Coneixements de la societat catalana i del seu marc jurídic (15 hores)
  2. Competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana (90 hores)
  3. Coneixements laborals (15 hores)

Un cop finalitzades aquestes formacions es podrà aconseguir el Certificat d'Acollida que emet el Govern de Catalunya i que és d'utilitat en determinats processos d'estrangeria.

 

Qui pot accedir al Servei de primera acollida?

Les persones estrangeres immigrades, les persones sol·licitants d'asil o de protecció subsidiària i les persones apàtrides i retornades sempre i quan siguin majors de 16 anys i estiguin empadronades a Terrassa. 

Accés al Servei de primera acollida

Espais físicament accesibles

Amplificador de so i bucle magnètic sota demanda

 

Com es pot accedir al Servei de primera acollida?

On es pot trobar més informació?