A Terrassa, com també en altres ciutats catalanes, hi viuen un alt percentatge de persones amb diferents orígens nacionals, ètnics, culturals, etc. Aquest fet suposa un enriquiment per a la societat en conjunt però també un seguit de reptes als quals les ciutats han de donar resposta. Un d'aquests reptes té a veure amb l'augment dels discursos i les pràctiques racistes a les ciutats. La campanya "Terrassa sense Racisme" té un doble objectiu, per una banda, fer difusió del servei municipal que dona atenció a persones que són discriminades pel seu origen, en concret, el Servei d'Atenció i Denúncia per a víctimes de racisme (SAiD) i per altra, sensibilitzar i conscienciar la ciutadania sobre què és el racisme i les implicacions que té en la societat. També s'ofereix una nova adreça de correu electrònic on adreçar-se: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Si vius o veus aquesta discriminació racista, comunica-ho al SAiD"

Un dels principals reptes per abordar el racisme és comptar amb dades que evidenciïn les pràctiques discriminatòries, ja que sovint aquestes situacions no es denuncien i queden invisibilitzades. Una de les causes és la manca d'informació dels serveis que atenen aquestes situacions. Amb l'objectiu de poder-hi donar resposta, s'interpel·la les persones que han patit o han estat testimonis d'una discriminació perquè arribin a exposar el seu cas, d'aquí el lema de la campanya: "Si vius o veus aquesta discriminació racista, comunica-ho al SAiD".

"Quan es discrimina per... "

No sempre és fàcil identificar el racisme ja que és un problema invisibilitzat socialment. En aquest sentit, la campanya pretén explicitar situacions o motivacions racistes perquè sigui més fàcil identificar i poder derivar els casos en el SAiD. Així les frases de la campanya se centren en les discriminacions lligades al concepte de racialització: pel color de la pell; per motius religiosos; per motius culturals; qui no ha nascut aquí; així com també en altres missatges generals contra el racisme i interpel·lant a l'acció.

"Terrassa és menys Terrassa"

Finalment, l'aposta per la igualtat i la no discriminació es resumeix en aquesta frase, la qual vol posicionar Terrassa com una ciutat igualitària. El fet que s'hi puguin donar discriminacions atempta contra la identitat i el valor intrínsec de la ciutat i la seva aposta per la igualtat.