El Pla de Mandat 2015-2019 estableix que l'aprovació dels Plans d'Acció Municipal anirà precedida d'un procés obert a la ciutadania que es realitzarà els primer semestre de cada any, i que servirà de base per a l'elaboració del Pla d'Acció Municipal que acompanyarà els pressupostos de l'any posterior.

El Ple Municipal va aprovar, en data 22 de desembre de 2015, un acord per fer el Pla d'Acció Municipal ( PAM ) obert, participatiu i transparent.
Per a la realització del procés del PAM 2017, s'han elaborat unes bases que s'han aprovat pel decret d'alcaldia núm. 5786 de 6 de juliol de 2016, en les que es dissenya el procediment, determina els òrgans de participació, de seguiment i coordinació, i les persones participants, estableix les fases del procés, els requeriments de les propostes ciutadanes i la priorització d'aquests, configurant així el full de ruta que cal seguir per a la realització d'un procés participatiu amb plenes garanties democràtiques. 

La Comissió Política de Qualitat Democràtica, formada per tots els grups municipals, ha treballat per dissenyar una metodologia de participació que s'incorpori de manera estable en l'elaboració dels Plans d'Acció Municipal (PAM) que han d'acompanyar els pressupostos municipals. El procés participatiu pel PAM del 2017 servirà com a pilot d'aquesta nova metodologia.

Accediu a la memòria del procés participatiu PAM 2017