Programa de prevenció de l'obesitat infantil mitjançant la promoció d'hàbits saludables.

L'obesitat infantil és un problema de salut que ha anat augmentant la prevalença en els darrers anys molt sobre el previst, el que demana una intervenció preventiva al llarg de l'educació primària per tal de millorar els hàbits relacionats amb l'alimentació i nutrició, l'activitat física i el descans, que estan relacionats directament amb el problema.

Creixem sans i Creixem més sans són dos programes que formen part de la mateixa línia de treball amb un conjunt d'activitats dissenyades per ser desenvolupades a l'aula pel professor tutor i el professor d'educació física.

És aconsellable però no indispensable, que l'alumnat pugui cursar successivament els dos programes, CREIXEM SANS a quart de Primària i  CREIXEM MÉS SANS  a sisè de Primària, ja que les intervencions estan relacionades.

El servei de Salut i comunitat coordina la implementació del programa a les escoles de Terrassa, oferint una sessió de presentació del material i formació per al professorat, i proporcionant assessorament continu a les escoles interessades.