El Govern Municipal de Terrassa defineix en aquest document el seu "Programa de Govern 2023-2027", que recull la visió estratègica, les línies estratègiques, els valors, la definició del model de ciutat i els principals objectius polítics que s'ha fixat per a aquest mandat, d'acord amb el Pacte de Govern establert entre les formacions polítiques Tot per Terrassa, Esquerra Republicana de Catalunya-Terrassa i Junts per Terrassa. 

Programa de Govern 2023-27

El Programa de Govern s'estructura en set línies estratègiques:

1.- Impulsar un model urbà que aposti per un espai públic digne i de qualitat i que avanci cap una Terrassa verda, sostenible, cívica, cohesionada, resilient i accessible, posant les persones al centre de totes les actuacions.

2.- Enfocar la promoció econòmica (basada en indústria, comerç, tecnologia, competitivitat i innovació) i la millor educació possible a tots els nivells i totes les edats, per construir una ciutat de progrés i oportunitats, atractiva per a les inversions productives, emprenedora, generadora de riquesa i feina, sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

3.- Transformar l'Ajuntament de Terrassa, impulsant un nou model d'administració municipal del segle XXI i noves formes de relació amb la ciutadania, més senzilles, més àgils, més properes i més eficaces per donar resposta a les diverses inquietuds i necessitats.

4.- Impulsar i consolidar l'estratègia de projecció interior i exterior de la ciutat, basada en una identitat i uns valors compartits, amb els objectius de fomentar la cohesió social i l'orgull de pertinença i de donar a conèixer Terrassa potenciant tot allò que la fa una ciutat singular i atractiva, a l'avantguarda del país.

5.- Acompanyar i oferir suport i atenció social als terrassencs i terrassenques en totes les etapes del seu projecte vital per tal que tinguin una vida digna i feliç, garantint els drets humans i els requisits fonamentals per a la qualitat de vida, llibertat i  igualtat de totes les persones, i vetllant també pel benestar dels animals.

6.- Avançar cap a una ciutat feminista, inclusiva, diversa, participativa i defensora dels drets humans, que treballa per a l'eliminació de les violències masclistes i les discriminacions de qualsevol tipus i defensa la llengua catalana com a punt de trobada i cohesió social.

7.- Desenvolupar una acció institucional constructiva i coherent, basada en la cooperació entre institucions, el diàleg, el consens, la visió de futur i la comunicació. 

Informe avaluació programa de Govern març 2024